Försäkringstillhörighet

Att vara försäkrad i Sverige betyder att man omfattas av det svenska socialförsäkringssystemet och kan ha rätt till olika typer av förmåner. En del av förmånerna baseras på bosättning och andra på arbete. Den svenska socialförsäkringen gäller i regel för alla som bor eller arbetar i Sverige.

Bosatt i Sverige

En person som bor i Sverige längre tid än ett år är i regel försäkrad för bosättningsbaserade förmåner. Den bosättningsbaserade försäkringen upphör när man inte längre anses bosatt i Sverige. 

Arbetar i Sverige

Den som arbetar i Sverige är som regel försäkrad för arbetsbaserade förmåner. De arbetsbaserade förmåner ska täcka någon form av inkomstbortfall. Det betyder att storleken på dem beror på vilka inkomster man har eller har haft. En arbetsbaserad försäkring upphör i regel tre månader efter det att arbetet i Sverige anses ha upphört.

Läs mer

Vilka förmåner som räknas som bosättningsbaserade respektive arbetsbaserade kan du läsa om i vårt faktablad "Försäkrad när du bor eller arbetar i Sverige".
 

Försäkrad när du bor eller arbetar i Sverige (pdf 110 kB, öppnar nytt fönster)