Sjukskrivning och sjukpenning

Rätt till sjukpenning

Förutsättningarna för att ha rätt till sjukpenning är att man 

  • är försäkrad i Sverige – försäkringstillhörighet (FTH)
  • har en sjukpenninggrundande inkomst (SGI)
  • har nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom.


Det här innebär att din patient kan få avslag på sin ansökan om sjukpenning även om arbetsförmågan är nedsatt på grund av sjukdom.

För att vara försäkrad för sjukpenning i Sverige måste man ha en inkomst från en arbetsgivare som har sin verksamhet i landet. Det innebär till exempel att den som bor i Danmark och arbetar i Sverige kan få sjukpenning när arbetsförmågan är nedsatt.

Sjukpenningen kan betalas ut med en fjärdedel, halv, tre fjärdedelar eller hel, beroende på hur mycket patienten kan arbeta.

Läkarintyg - ett av flera underlag

Från den åttonde dagen i en sjukperiod måste det finnas ett läkarintyg. Läkarintyget ska tydligt beskriva hur patientens sjukdom påverkar hans eller hennes förmåga att arbeta.

Ett läkarintyg ger inte automatiskt rätt till ersättning, utan är ett av flera underlag för Försäkringskassans bedömning av om sjukpenning kan betalas ut.

Läs mer

Försäkrad när du bor eller arbetar i Sverige - information för privatpersoner (pdf 110 kB, öppnar nytt fönster)

Sjukpenninggrundande inkomst - anställd - information för privatpersoner

Informationen i läkarintyget - DFA-kedjan

Sjukskrivning och utfärdande av läkarintyg är en del av patientens vård och behandling. Därför är det viktigt att läkaren lämnar rätt och relevant information i läkarintyget.
 

Utgångspunkten för Försäkringskassans bedömning av arbetsförmågan är den så kallade DFA-kedjan:

  • Diagnos (fält 2 i läkarintyget) - vilken sjukdom patienten har
  • Funktionsnedsättning (fält 4 i läkarintyget) - vilken funktion som är nedsatt av sjukdomen.
  • Aktivitetsbegränsning (fält 5 i läkarintyget) - diagnosens och funktionsnedsättningens konsekvenser.

Socialstyrelsens beslutsstöd

Socialstyrelsens försäkringsmedicinska beslutsstöd är indelat i två delar. 

  • Den ena delen är av övergripande karaktär och kan sägas utgöra grunden för en god praxis vid all sjukskrivning.
  • Den andra delen innehåller specifika rekommendationer gällande sjukskrivning vid skilda diagnoser.

www.socialstyrelsen.se

 

 

Kontakt med Försäkringskassan för dig som arbetar i sjukvården. Ring 0771-17 90 00