Sjukersättning

Vad är sjukersättning?

Sjukersättning är en ersättning för den som är mellan 19 och 64 år och troligen aldrig kommer att kunna arbeta heltid på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning. Arbetsförmågan ska vara nedsatt med minst en fjärdedel i alla arbeten på hela arbetsmarknaden. Där ingår även särskilt anpassade arbeten. Det ska inte heller finnas någon rehabilitering som skulle kunna förbättra arbetsförmågan.

  • Från och med juli det år man fyller 19 år kan man få hel sjukersättning om det är troligt att man aldrig kommer att kunna arbeta.
  • Den som har fyllt 30 år kan få hel, tre fjärdedels, halv eller en fjärdedels sjukersättning, beroende på hur mycket arbetsförmågan är nedsatt.

Medicinskt underlag

Den som ansöker om sjukersättning ska bifoga ett läkarutlåtande om hälsotillstånd, blankett 3200 eller 7800.

Blankett för sjukvården

3200 Läkarutlåtande om hälsotillstånd

7800 Läkarutlåtande för sjukersättning (119 kB)

Läs mer:

Sjukersättning för privatpersoner