Sjukersättning

Vad är sjukersättning?

 

Sjukersättning är en ersättning för patienter mellan 30 och 64 år och som troligen aldrig kommer att kunna arbeta heltid på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning.

Du ska som läkare kunna förklara begreppen sjukersättning på ett sätt som är förståeligt för din patient.