Keep in mind...
You are using an older version of your web browser. This means that you might not be able to use all of the functions of the website. We recommend that you update to a newer version.

Intyg för en patient som har aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning

Från och med den 1 januari 2019 är det Arbetsförmedlingen som ska ta emot läkarintygen för deltagare i arbetsmarknadspolitiska program.

Det innebär att du som är läkare ska använda Arbetsförmedlingens läkarintyg och skicka in det till Arbetsförmedlingen. Du hittar det aktuella intyget och mer information på Arbetsförmedlingens webbplats.

För dig som jobbar inom hälso- och sjukvården (arbetsformedlingen.se)

Om din patient även ska ansöka om sjukpenning

Om en patient även ska ansöka om sjukpenning från Försäkringskassan bör du som läkare utfärda två intyg, både Arbetsförmedlingens läkarintyg för deltagare i arbetsmarknadspolitiska program med aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning och Försäkringskassans läkarintyg för sjukpenning.

Det beror på att Arbetsförmedlingens läkarintyg inte innehåller all information som behövs för att bedöma rätten till sjukpenning och för att ta ställning till behovet av samordning av rehabiliteringsinsatser.