Rehabilitering

 

Det är alltid flera aktörer som är delaktiga i en sjukskrivningsprocess. För dig som läkare är det viktigt att känna till de olika roller som samtliga inblandade har och hur samspelet kan vara till fördel för din patient och en konstruktiv sjukskrivningsprocess.

Redan första gången du sjukskriver en patient bör ni diskutera syftet med sjukskrivningen och hur och när återgång i arbete kan ske. Ta också ställning till om det kommer att behövas särskilda åtgärder för att underlätta återgången.

Dokumentera syftet med sjukskrivningen och planen för dess avslut. Du bör uppmuntra din patient till kontakt med arbetsgivaren och till en aktiv sjukskrivningsperiod – om det inte är olämpligt i det enskilda fallet.

Du kan kontakta Försäkringskassan och föreslå att vi kallar till ett avstämningsmöte, om du bedömer att sjukskrivningen inte enkelt kommer att kunna avslutas med att patienten börjar arbeta igen.

Kontakt med Försäkringskassan för dig som arbetar i sjukvården. Ring 0771-17 90 00