Keep in mind...
You are using an older version of your web browser. This means that you might not be able to use all of the functions of the website. We recommend that you update to a newer version.

Patient som inte är folkbokförd i Sverige

Här får du som har en patient som inte är folkbokförd i Sverige information om hur det fungerar om hen ska söka vård här. Du kan även läsa om hur regionen ansöker om ersättning.

Nödvändig vård är vård som inte kan vänta tills patienten kommer tillbaka till sitt hemland. Det är alltid läkare eller annan vårdpersonal som bedömer om vården är nödvändig. Bedömningen beror på vilken sjukdom patienten har och hur länge hen ska stanna i landet.

Vem har rätt till nödvändig vård i Sverige?

Alla har rätt till nödvändig vård, men patienter som inte är försäkrade i EU/EES eller Schweiz får i regel stå för sina vårdkostnader själva.

En patient försäkrad i EU/EES eller Schweiz har rätt att få nödvändig vård i Sverige för samma avgift som personer som bor i Sverige. Det gäller även en svensk patient som är bosatt utomlands men söker nödvändig vård i Sverige. För att patienten ska få vård för samma avgift som den som är folkbokförd i Sverige ska hen uppfylla något av följande villkor:

 • Ha ett europeiskt sjukförsäkringskort (EU-kort) eller ett provisoriskt intyg om innehav av EU-kort.
 • Kunna visa upp ID-handlingar och styrker att hen är bosatt i ett annat nordiskt land.
 • Kunna visa upp intyg om rätt till vårdförmåner i Sverige för personer som är bosatta i Sverige men försäkrade i ett annat EU/EES-land eller Schweiz.
 • Kunna visa upp intyg om rätt till vårdförmåner i Sverige för personer bosatta i ett annat EU/EES-land eller Schweiz.
 • Studera i ett annat EU/EES-land eller Schweiz och visar upp intyg om rätt till vård i Sverige.
 • Kunna visa upp intyg om bosättning i Sverige enligt förordning 883/2004.

Vem betalar övriga kostnader?

Övriga kostnader regleras mellan region, Försäkringskassan och behörig institution i vårdlandet. Du som vårdgivare ska därför ta en kopia på det intyg patienten visar upp.

Ett annat alternativ för patienten är att betala hela vårdkostnaden själv och, om hen är försäkrad för vårdförmåner i ett EU/EES-land, ansöka om ersättning i efterhand i sitt försäkringsland.

 

Planerad vård är all vård som inte är nödvändig vård.

Vem har rätt till planerad vård i Sverige?

Om patienten bor utanför EU/EES eller Schweiz

Patienter som inte är försäkrade i EU/EES eller Schweiz har rätt till planerad vård, men får stå för sina vårdkostnader själva. Särskilda regler gäller för svenska medborgare som är bosatta utanför EU/EES eller Schweiz. Läs om dessa på SKL:s webbplats.

Vård av personer från andra länder (skr.se)

Om patienten bor inom EU/EES eller i Schweiz

En patient försäkrad i EU/EES eller Schweiz har rätt att få planerad vård i Sverige. Det gäller även en svensk patient som är bosatt utomlands, men söker planerad vård i Sverige.

För att patienten ska få vård till samma avgift som personer som är folkbokförda i Sverige ska hen uppfylla något av följande villkor:

 • Ha ett förhandstillstånd (ett intyg S2) som hen lämnar till vårdgivaren. visa upp intyg om rätt till vårdförmåner i Sverige för personer bosatta i Sverige men försäkrade i ett annat EU/EES-land eller Schweiz.
 • Kunna visa upp intyg om rätt till vårdförmåner i Sverige för personer bosatta i ett annat EU/EES-land eller Schweiz.
 • Studera i ett annat EU/EES-land eller Schweiz och visar upp intyg om rätt till vård i Sverige.
 • Kunna visa upp intyg om bosättning i Sverige enligt förordning 883/2004.

Övriga kostnader regleras mellan regioner, Försäkringskassan och behörig institution i ett annat land. Du som vårdgivare ska därför ta en kopia på det intyg patienten visar upp.

Ett annat alternativ för patienten är att betala hela vårdkostnaden själv och ansöka om ersättning i efterhand från landet där hen är försäkrad. Det gäller dock bara dem som är försäkrade i ett land som tillhör EU/EES.

 

När en person som är bosatt eller arbetar i EU/EES eller Schweiz får vård i Sverige, reglerar Försäkringskassan kostnaderna med den behöriga institutionen i det land där personen är försäkrad för vårdförmåner. Detta gäller när personen använder ett intyg för vårdförmåner, ett förhandstillstånd, ett EU-kort eller ett provisoriskt intyg om innehav av EU-kort.

Regionen ansöker om ersättning genom att skicka in en kopia av det intyg som personen visat upp när hen fått vården. Regionen ska även skicka in en faktura där följande framgår:

 • för- och efternamn
 • födelsedatum
 • kostnad och DRG-kod eller en specifikation
 • vårdgivare eller sjukhus.

Vid sjukresor eller andra sjuktransporter ska regionen skicka in en kopia av det intyg som personen visat upp när hen fått vården. Regionen ska även ange följande uppgifter:

 • mellan vilka platser resan gjordes
 • avstånd för resan
 • datum för resan
 • kostnad för resan.

Vid hemtransporter inom Norden ska det finnas läkarutlåtande som styrker behovet av hemtransport.

Handläggning

En ansökan om ersättning som en region är berättigad till hanteras och betalas ut inom 30 dagar från dagen då Försäkringskassan fått en specificerad faktura från regionen För att Försäkringskassan ska handlägga ärendet inom 30 dagar är det viktigt att regionen säkerställer att:

 • Det kommer in en specificerad faktura per person.
 • Informationen på fakturan är tydlig.
 • Fakturan har ett förfallodatum som sträcker sig längre än 30 dagar.
 • Betalningsdatumet på fakturan inte har förfallit när den kommer in till Försäkringskassan.
 

Vanliga frågor

Gränsöverskridande vård är hälso- och sjukvård som ges eller förordnas i en annan medlemsstat än den där patienten är försäkrad.

Nej. Den möjligheten finns bara för dem som är försäkrade för vårdförmåner i ett EU/EES-land. Schweiz ingår inte i EU eller EES.

Den här informationen behöver ett recept innehålla:

 • patientens för- och efternamn (utskrivet) och födelsedatum
 • datum när receptet är utfärdat
 • läkarens för- och efternamn (utskrivet), yrkestitel, kontaktuppgifter, adress till arbetet (inklusive land) och namnteckning (handskriven eller elektronisk)
 • läkemedlets generiska namn (eftersom läkemedlet kan säljas under olika handelsnamn), läkemedelsform (tablett, lösning osv.), mängd, styrka och dosering.