Svenska folket har dålig koll på sjukförsäkringen

9 dec. 2016

Endast en av fyra uppger att de har god kunskap om den allmänna sjukförsäkringen i Sverige. Det visar en undersökning beställd av Försäkringskassan. Ju yngre man är desto lägre är kunskapen om sjukförsäkringen.

Under hösten har Försäkringskassan genomfört en undersökning om allmänhetens kunskap och attityder till sjukförsäkringen. I Kantor Sifo-undersökningen har 1100 personer i åldrarna 18-64 år telefonintervjuats om sina attityder och kunskaper om sjukförsäkringen. 

Undersökningen visar att kunskaperna om sjukförsäkringen är låg; 42 procent uppger att de känner till sjukförsäkringen dåligt eller mycket dåligt.   

Det finns också en osäkerhet kring vad Försäkringskassan utgår ifrån när de bedömer rätten till sjukpenning.  

En tydlig trend är att yngre känner till sjukförsäkringen sämre än äldre. Kunskaperna ökar ju högre upp i åldrarna man kommer och om man arbetar i offentlig sektor samt har en högskoleutbildning.  

Lars-Åke Brattlund, chef för sjukförsäkringen på Försäkringskassan, är oroad över att så många inte säger sig känna till hur sjukförsäkringen fungerar.  

– Sjukförsäkringen är en viktig del i det svenska välfärdssystemet, därför är det viktigt att man vet varför den finns och vad den täcker. Vi har ett informationsuppdrag från regeringen om att öka kunskapen om sjukförsäkringens regelverk och syfte. Vi ska nu se över vad som kan bli nästa steg i kampanjen Laget Sverige, säger han.

Resultatet i korthet:

  • Kännedomen om den allmänna sjukförsäkringen är relativt låg.
    Bara fyra av tio känner till att Försäkringskassans uppdrag är att bedöma arbetsförmågan.
  • Fler känner sig trygga än otrygga med att få det stöd de behöver från olika aktörer i samhället om de skulle bli sjukskrivna.
    Det finns en förväntan på att få stöd från sin arbetsgivare, som man uppfattar är den part som har störst ansvar för att förebygga sjukdom tillsammans med individen själv. Samtidigt visar undersökningen att arbetsgivaren inte alltid tar det ansvaret.
  • Hela 84 procent menar att det är viktigt att komma tillbaka till arbete efter en sjukskrivning, även om det innebär att personen kan behöva byta arbetsuppgifter.