Seminarium om utvecklat samarbete med hälso- och sjukvården och arbetsgivarna

23 nov. 2016

Försäkringskassan, arbetsgivarna och hälso-och sjukvården måste utveckla sitt samarbete för att förebygga sjukfrånvaro och underlätta för återgång i arbete. Därför bjuder Försäkringskassan tillsammans med Arbetsmiljöverket in kommuner och landstinget i Stockholms län och Region Gotland till ett seminarium om hur samarbetet kan utvecklas.

Seminariet äger rum den 23 november. Syftet är att förtydliga vad Försäkringskassan, arbetsgivarna och hälso- och sjukvården kan göra för att förebygga och förkorta sjukskrivningar. Detta är också en inbjudan till fortsatta lokala dialoger i Stockholmsområdet.