Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Utbetalningar till vård och landsting

16 januari 2019

Försäkringskassan har i uppdrag att betala ut pengar till landstingen, enligt en överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting. I slutet av januari betalar därför Försäkringskassan ut sammanlagt 1 062 000 000 kronor enligt villkoren i överenskommelsen.

Överenskommelsen handlar om att utveckla sjukskrivningsprocessen och heter ”En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess”. Överenskommelsen ska stimulera hälso- och sjukvården till att aktivt bidra till och att utveckla sjukskrivningsprocessen har regeringen avsatt särskilda medel inom överenskommelsen.

Pengarna används bland annat till arbetet med ett utökat elektroniskt informationsutbyte digitaliseringen inom landstingen, kompetenssatsning i försäkringsmedicin och att utveckla funktionen för koordinering inom exempelvis primärvården.

Regeringsöverenskommelsen för en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2017–2018 (regeringen.se)

Tillbaka till nyhetsarkivet