Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Bättre dialog med läkarna behövs

16 mars 2018

Karolinska Institutet har nyligen publicerat huvudrapporten Läkares erfarenheter av arbete med sjukskrivning av patienter. Rapporten bekräftar den bild Försäkringskassan har av behovet av en förbättrad dialog mellan hälso- och sjukvården och Försäkringskassan.

- Vi är väl medvetna om att dialogen oss emellan behöver förbättras för att fler människor ska komma åter i arbete och för att färre ska riskera långvarig sjukskrivning, säger Lars-Åke Brattlund, chef för avdelningen för sjukförsäkring på Försäkringskassan.

Han tillägger att Försäkringskassan tillsammans med Socialstyrelsen har fått ett regeringsuppdrag för att förbättra dialogen med hälso- och sjukvården. I arbetet kommer företrädare för sjukvården, som Sveriges kommuner och landsting (SKL) företrädare för landstingen och Läkarförbundet att involveras.

Karolinska Institutets rapport visar bland annat flertalet läkare anser att arbetet med sjukskrivningar är viktigt och de önskar mer försäkringsmedicinsk kompetens. Läkarna framhåller att de använder Socialstyrelsens försäkringsmedicinska beslutsstöd och att stödet underlättar och höjer kvaliteten i sjukskrivningsarbetet.

Jämfört med tidigare enkäter är det en lägre andel av läkarna som är nöjda med sina kontakter med Försäkringskassan. Dessutom upplever fler läkare än tidigare att arbetet med sjukskrivningar är ett arbetsmiljöproblem. Bara 25 procent upplever att de har stöd från sin närmaste ledning i hanteringen av sjukskrivningsärenden.

- Det är viktigt att chefer inom både hälso- och sjukvården och på Försäkringskassan ger det stöd som läkare och handläggare behöver i sjukskrivningsprocessen. Strukturella problem mellan hälso- och sjukvården och Försäkringskassan ska inte lösas mellan den enskilde läkaren och den enskilde handläggaren, säger Lars-Åke Brattlund.

Enligt rapporten upplever läkarna att Försäkringskassan gör onödiga kompletteringar och de har olika svårigheter i att förstå vad Försäkringskassan behöver i intygen. Läkarna uppger också att de behöver stöd i sjukskrivningsprocessen.

- Sjukskrivningarna ökade markant mellan 2010 och 2017 och fler sjukskrivningar genererar fler läkarintyg. Antalet läkarintyg har ökat, men andelen intyg som vi behöver komplettera har inte ökat, säger Ann Berntsdotter, medicinskt sakkunnig verksamhetsutvecklare.


Karolinska Institutets första rapport

Läkares erfarenheter av arbete med sjukskrivning av patienter från december 2017

Karolinska Institutets huvudrapport

Läkare erfarenheter av arbete med sjukskrivning av patienter, jämförelse 2002, 2008, 2012 och 2017 från mars

Försäkringskassans svar på regeringsuppdraget angående kompletteringar av läkarintyg, lämnades in i december 2017

Regeringsuppdrag tillsammans med Socialstyrelsen om förbättrad dialog hälso- och sjukvården (del av regeringens åtgärdsprogram En tryggare sjukförsäkring med människan i centrum)Tillbaka till nyhetsarkivet