Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.
Försäkringskassans nya webbsidor vägleder vården Actions
Loading...

Försäkringskassans nya webbsidor vägleder vården

15 juni 2017

Hur ska ett läkarintyg fyllas i? Varför behöver patientens aktivitetsbegränsning beskrivas? Är sjukskrivning alltid det enda alternativet? Svaren på dessa och många andra frågor finns på Försäkringskassans nya webbsidor för hälso- och sjukvården.

Hälso- och sjukvårdssidorna ska underlätta för den som har patientkontakter att se till att patienten får det stöd och den ersättning som hen har rätt till. De är också till för den som arbetar med frågor som rör organisation, ledning och styrning av vården.

Sidorna beskriver vilket ansvar patienten, läkaren respektive Försäkringskassan har. De visar vilka olika medicinska underlag som finns och guidar i hur man fyller i dem. De innehåller också länkar till andra myndigheter och organisationer som ger stöd i arbetet med medicinska underlag.

På hälso- och sjukvårdssidorna finns information om försäkringsmedicinska utredningar och om de utbildningar i försäkringsmedicinsk utredningsmetodik som Försäkringskassan ordnar. Dessutom finns statistik och nyheter inom området.

– Försäkringskassan administrerar en stor mängd ersättningar inom socialförsäkringen och för många av dem krävs medicinska underlag. För hälso- och sjukvården är det inte alltid lätt att veta vilket medicinskt underlag som ska användas när patienten ska ansöka om ersättning. Våra nya sidor ska göra det enkelt för vården att hitta information om de olika ersättningarna, vilken medicinsk information vi behöver och varför, säger Sofie Östling, verksamhetsutvecklare på Försäkringskassan.

För att informationen ska vara lätt att hitta och förstå har den fått en ny struktur och design, och texterna har skrivits om. De nya sidorna är responsiva och anpassar sig efter besökarens skärm, oavsett om det är mobil, surfplatta eller dator.

Ta del av de nya hälso- och sjukvårdssidorna på Försäkringskassans webbplats

Tillbaka till nyhetsarkivet