Keep in mind...
You are using an older version of your web browser. This means that you might not be able to use all of the functions of the website. We recommend that you update to a newer version.

Om läkarintyg för ersättning till riskgrupper för covid-19

3 July 2020

Nu finns det information och ifyllnadsstöd gällande läkarintyg till personer i riskgrupper för covid-19 på Försäkringskassans hemsida.

Regeringen har beslutat om tillfällig ersättning för personer i riskgrupper som riskerar att bli allvarligt sjuka av covid-19. De som kan få ersättning är

  • personer som tillhör en riskgrupp och därför måste avstå från att arbeta för att undvika att smittas
  • personer som har närståendepenning eller är assistent åt närstående i riskgrupp och som måste avstå från arbete för att undvika att smitta den närstående.

Den som ansöker om ersättning måste själv intyga att hen eller hens närstående tillhör en riskgrupp. Det innebär att dessa personer kan komma att vända sig till hälso- och sjukvården för att få ett läkarintyg. Intyget ska utfärdas för den som tillhör riskgrupp. När en person vill söka ersättning för att den närstående tillhör riskgrupp ska intyget därför utfärdas för den närstående.

Här hittar du information om riskgrupper och ifyllnadsstöd för läkarintyget:

Intyg för ersättning för riskgrupper i covid-19

Tillbaka till nyhetsarkivet