Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Utbetalningar till vård och landsting

18 januari 2018

Försäkringskassan har i uppdrag att betala ut medlen för inom regeringens överenskommelse med Sveriges Kommuner och Landsting som handlar om att utveckla sjukskrivningsprocessen. I slutet av januari betalar Försäkringskassan ut sammanlagt 1 170 000 000 kronor till landstingen enligt villkoren i överenskommelsen.

För att stimulera hälso- och sjukvården till att aktivt bidra till och att utveckla sjukskrivningsprocessen har regeringen avsatt särskilda medel inom överenskommelsen ”En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess”.

Pengarna används bland annat till arbetet med ett utökat elektroniskt informationsutbyte digitaliseringen inom landstingen, kompetenssatsning i försäkringsmedicin och att utveckla funktionen för koordinering inom exempelvis primärvården.

Regeringsöverkommelsen för en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2017–2018 (regeringen.se)

Tillbaka till nyhetsarkivet