Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.
Fler individer fast i långa sjukskrivningar Actions
Loading...

Fler individer fast i långa sjukskrivningar

20 juni 2017

De långa sjukskrivningarna har ökat betydligt sedan 2013. Sannolikheten att komma tillbaka till arbetslivet minskar ju längre tid en person är borta från arbetsmarknaden. En ny analys från Försäkringskassan visar att antalet individer som är sjukskrivna mer än 2,5 år är betydligt fler än vad statistiken vid en första anblick visar.

Sjukfrånvaron har varierat kraftigt över tid i Sverige. Den nuvarande ökningen inleddes redan 2013 och inte 2016 när den bortre tidsgränsen togs bort.

– De långa sjukfallen är en fråga för hela samhället och inte enbart Försäkringskassan. Det handlar bland annat om hur regelverk för sjukersättning utformas, vilket stöd den enskilde får av hälso- och sjukvården och på vilket sätt deras förmåga skulle kunna tas om hand på arbetsmarknaden, säger Lars-Åke Brattlund, chef för sjukförsäkringen på Försäkringskassan.

Historiskt har en stor del av de långa sjukfallen övergått till sjukersättning. Sedan regelverket för sjukersättning skärptes 2008 har sjukersättningens dämpande effekt på de långa sjukfallen avtagit. 

De tre viktigaste slutsatserna i analysen

  • De långa sjukskrivningarna har ökat kraftigt de senaste åren och antalet är betydligt fler än vad statistiken v id en första anblick visar.   
  • När statistiken korrigeras med uppgifter om antalet personer som återvände till sjukskrivning efter att tidigare uppnått maximal ersättningstid, framgår att ökningen av långa sjukskrivningar påbörjades redan 2013, och inte under 2016 då den bortre tidsgränsen togs bort.   
  • Den nuvarande ökningen innebär att fler individer åter kommer att ha sjukskrivningar på fem år eller längre. Det är en stor utmaning för samhället att skapa förutsättningar för dessa individer att hitta tillbaka till arbetslivet. Är det inte möjligt måste frågan ställas om de ska vara kvar i sjukskrivning eller kunna beviljas sjukersättning,

Korta analyser 2017:2pdf öppnas i nytt fönster

Tillbaka till nyhetsarkivet