Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Förtydligande – läkarintyg vid videosamtal

19 april 2018

Regeringen har beslutat att utreda hur de digitala vårdtjänsterna ska bidra till principen om vård efter behov och fungera långsiktigt. Tills utredningen är klar kommer Försäkringskassan att se på intyg från digitala vårdgivare på samma sätt som myndigheten ser på läkarintyg som är utfärdade efter telefonkontakt.

Sedan i början av 2017 har det börjat komma in läkarintyg från vårdgivare där läkaren träffar patienten via videosamtal. Ett problem som Försäkringskassan uppmärksammat är att intyg från en del digitala vårdgivare inte innehåller uppgifter om intygsutfärdarens tjänsteställe eller mottagningslokal, adress och telefonnummer, vilket enligt Socialstyrelsens intygsförordning ska framgå. Om ett intyg inte innehåller dessa uppgifter skickas dessa tillbaka till vårdgivaren för komplettering.

Försäkringskassan har även träffat företrädare för ett antal digitala vårdtjänster, samt diskuterat frågan med företrädare för Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting.

Tillsvidare kommer Försäkringskassan att se på intyg från digitala vårdgivare på samma sätt som vi på ser på läkarintyg som är utfärdat efter telefonkontakt, det vill säga om intyget kan ge tillräcklig medicinsk information för att bedöma rätten till ersättning, trots att intyget inte är utfärdat vid en personlig undersökning.

Regeringen har samtidigt gett Socialstyrelsen i uppdrag att se över omfattningen av och inriktningen på de digitala vårdtjänster som finns, samt ge rekommendationer om vilken vård som lämpar sig att hantera via digitala vårdtjänster och lämna förslag på hur kvaliteten ska kunna följas upp.

Regeringen vill styra upp marknaden för nätläkare och digitala vårdcentraler (regeringen.se)

Tillbaka till nyhetsarkivet