Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Läkarintyg efter videosamtal – detta gäller

18 december 2017

Läkarintyg från mobila läkartjänster där läkaren träffar patienten via videosamtal, till exempel Kry.se och Dr.com, har blivit allt vanligare. Nu tar Försäkringskassan fram riktlinjer för hur dessa läkarintyg ska hanteras.

Sedan i våras har det börjat komma in läkarintyg från mobila läkartjänster där läkaren träffar patienten via videosamtal, till exempel Kry.se och Dr.com. Ett problem som verksamheten uppmärksammat är att intyg från Kry.se inte innehåller uppgifter om att intygsutfärdarens tjänsteställe eller mottagningslokal, adress och telefonnummer, vilket enligt förordningen ska framgå. Försäkringskassans budskap till verksamheten är att dessa intyg inte ska betraktas som kompletta och därför skickas tillbaka till vårdgivaren för komplettering. Kry.se kommer att kontaktas för att påtala denna brist.

Arbete med att ta fram riktlinjer för hur Försäkringskassan ska hantera dessa läkarintyg pågår. Till exempel träffar myndigheten företrädare för några av de här tjänsterna för att få information om hur de arbetar med intyg. Försäkringskassan har under hösten också lyft frågan till Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting. Tillsvidare kommer vi att fortsätta att se på intyg från Kry.se och Dr.com på samma sätt som alla andra intyg, det vill säga bedöma om de innehåller tillräcklig information för att vi ska kunna fatta beslut om ersättning eller inte.

Tillbaka till nyhetsarkivet