Lång väg tillbaka i arbete vid sjukskrivning i psykiatriska diagnoser

28 apr. 2017

För personer sjukskrivna i psykiatriska diagnoser tar det betydligt längre tid att komma tillbaka i arbete jämfört med genomsnittet för alla diagnoser. Psykiatriska diagnoser är därmed förknippade med de längsta sjukskrivningarna, längre än vid både hjärt-, kärl- och tumörsjukdomar.

Inom psykiatriska diagnoser har den största ökningen skett i diagnosen anpassningsstörningar och reaktion på svår stress, som ligger bakom ungefär hälften av alla startade sjukskrivningar. För sjukskrivna i denna diagnos är prognosen för återgång i arbete bättre.  

Psykiatriska diagnoser (Korta analyser 2017:1)pdf öppnas i nytt fönster