Mer än en fördubbling av psykiatriska diagnoser

27 mars 2017

Mellan 2011 och 2016 har antalet sjukskrivningar i psykiatriska diagnoser ökat med 111 procent och utgör nu 45 procent av alla pågående sjukskrivningar. Dalarnas län har högst och Norrbottens län har lägst andel psykiatriska diagnoser. Det visar nya siffror från Försäkringskassan.

Pressmeddelande 2017-03-24

Mer än en fördubbling av psykiatriska diagnoser