Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Utbetalningar till regioner

21 maj 2019

Försäkringskassan har i uppdrag att betala ut pengar till regionerna, enligt en överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting. I maj betalade därför Försäkringskassan ut sammanlagt 14 532 000 kr kronor enligt villkor 3 i överenskommelsen.

Överenskommelsen handlar om att utveckla sjukskrivningsprocessen och heter ”En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess”. Överenskommelsen ska stimulera hälso- och sjukvården till att aktivt bidra till och att utveckla sjukskrivningsprocessen. Regeringen avsatt särskilda medel inom överenskommelsen.

De pengar som utbetalats nu i april ersätter regionerna i de fall de har kontaktat arbetsgivare eller Arbetsförmedlingen i samband med att sådana behandlingar genomförts som omfattas villkor 3.

Regeringsöverenskommelsen för en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2017–2018 (regeringen.se)

Tillbaka till nyhetsarkivet