Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Arbetsförmedlingen tar över hanteringen av läkarintyg för deltagare i arbetsmarknadspolitiska program

11 december 2018

Arbetsförmedlingen tar över hanteringen av läkarintyg för deltagare i program från 1 januari 2019. Det innebär att du som läkare ska fylla i Arbetsförmedlingens läkarintyg om patienten berättar att hen har aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning, och skicka det till Arbetsförmedlingen.

Förändringen beror på en ny förordning (förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser) som ska ge Arbetsförmedlingen bättre förutsättningar att anpassa arbete och program för deltagaren. Arbetsförmedlingen kan med hjälp av ett eget anpassat läkarintyg agera snabbare för att undvika en längre sjukfrånvaro för deltagaren. Du hittar det aktuella intyget och mer information på arbetsformedlingen.se/varden.

Arbetsförmedlingen/vården (arbetsformedlingen.se) öppnas i nytt fönster

Tillbaka till nyhetsarkivet