Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Nya medicinska underlag inom sjukpenning och sjuk- och aktivitetsersättning

Här kan du som arbetar inom hälso- och sjukvården läsa om införandet av de nya medicinska underlagen inom sjukpenning, sjukersättning och aktivitetsersättning som lanseras i december 2017.

Vilka medicinska underlag berörs?

Följande medicinska underlag berörs:

  • Läkarintyg för sjukpenning (7804)
  • Läkarutlåtande för aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga (7801)
  • Läkarutlåtande för aktivitetsersättning vid förlängd skolgång (7802)
  • Läkarutlåtande för sjukersättning (7800)

Vad är nytt i de nya medicinska underlagen?

I de nya underlagen framgår det tydligare vilken information Försäkringskassan behöver från hälso- och sjukvården för att kunna fatta beslut om ersättning. Rätt medicinsk information från början minskar risken för att läkarna behöver komplettera de medicinska underlagen. De medicinska underlagen kommer att göras tillgängliga elektroniskt vilket gör det enklare för läkaren och handläggaren på Försäkringskassan att utbyta information.

När börjar de nya medicinska underlagen gälla?

De nya medicinska underlagen görs tillgängliga elektroniskt från och med december 2017. Därefter kan regionerna ansluta sig och börja använda dem. SKR och regionerna har fastslagit en tidsplan för när detta ska ske för respektive region. Regionerna i Värmland är först ut och kommer att kunna ansluta sig under december 2017. I början av 2018 kommer fler regioner att kunna ansluta sig och börja använda de nya medicinska underlagen elektroniskt. För tidplanen för samtliga regioner, se Relaterade länkar.

Vad behöver jag göra?

Du som jobbar inom hälso- och sjukvården kommer att få information från din region i samband med att de ansluter sig och du får tillgång till de nya medicinska underlagen elektroniskt. Om du vill veta mer om hur de nya medicinska underlagen ser ut och hur man fyller i dem kan du klicka på aktuell sida för respektive underlag under Relaterade länkar.

Vad händer med de nuvarande underlagen?

De nuvarande underlagen kommer att fasas ut när alla regionerna har anslutit sig och börjat använda de nya medicinska underlagen elektroniskt.