Nödvändig vård

Nödvändig vård i Sverige

En EU/EES-medborgare har rätt att få nödvändig vård i Sverige. Den enskilde kan:

  • ha europeiskt sjukförsäkringskort som den visar upp för vårdgivaren – då betalar kund en vanlig patientavgift, övriga kostnader regleras mellan berörda institutioner.
  • ha ett provisoriskt intyg om innehav av europeiskt sjukförsäkringskort - då betalar kund en vanlig patientavgift, övriga kostnader regleras mellan berörda institutioner.
  • visa upp ID-handlingar och styrka att han/hon är bosatt i ett annat Nordiskt land- då betalar kund en vanlig patientavgift, övriga kostnader regleras mellan berörda institutioner.
  • betala hela vårdkostnaden och ansöker om ersättning i efterhand i den medlemsstat där han eller hon är försäkrad för vårdförmåner
  • visa upp intyg om rätt till vårdförmåner i Sverige för personer bosatta i Sverige men försäkrade i ett annat EU/EES-land eller Schweiz - då betalar kund en vanlig patientavgift, övriga kostnader regleras mellan berörda institutioner.
  • visa upp intyg om rätt till vårdförmåner i Sverige för personer bosatta i ett annat EU/EES-land eller Schweiz - då betalar kund en vanlig patientavgift, övriga kostnader regleras mellan berörda institutioner.

Nödvändig vård utomlands

En person som är försäkrad för vårdförmåner i Sverige har rätt att få nödvändig vård i ett annat EU/EES-land eller Schweiz. Den enskilde kan

  • ha europeiskt sjukförsäkringskort som den visar upp för vårdgivaren- då betalar kund en vanlig patientavgift, övriga kostnader regleras mellan berörda institutioner.
  • ha ett provisoriskt intyg om innehav av europeiskt sjukförsäkringskort - då betalar kund en vanlig patientavgift, övriga kostnader regleras mellan berörda institutioner.
  • visa upp ID-handlingar och styrka att han/hon är bosatt i Sverige om han/hon söker vård i ett annat Nordiskt land- då betalar kund en vanlig patientavgift, övriga kostnader regleras mellan berörda institutioner.
  • betala hela vårdkostnaden och ansöker om ersättning i efterhand hos Försäkringskassan

När en person får nödvändig vård i ett annat EU/EES-land eller Schweiz med ett EU-kort regleras kostnaderna för den vården mellan Försäkringskassan och den behöriga institutionen på vistelseorten.

Hur känner du igen olika EU-kort (länk till EU-kommissionen) (www.ec.europa.eu, öppnar nytt fönster)

Om du är privatperson och har fått nödvändig vård eller vill beställa ett EU-kort så kan du läsa mer om dina rättigheter här:

Beställa EU-kort

Läs mer

Du kan läsa om vad EU-kortet innebär för dig som arbetar inom vården och som kommer i kontakt med patienter som tillfälligt vistas i Sverige i handledningen Vård av personer från andra länder.

Vård av personer från andra länder (länk till Sveriges kommuner och landsting) (www.skl.se, öppnar nytt fönster)

Europeiska sjukförsäkringskortet - EU-kortet - information för privatpersoner (pdf 98 kB, öppnar nytt fönster)

 

Beställa EU-kort