Internationell vård

Information för dig som arbetar inom hälso- och sjukvården och som i ditt dagliga arbete möter frågeställningar om gränsöverskridande vård. 

Här hittar du mer information om:

  • Försäkringskassans uppdrag som är en av Sveriges två nationella kontaktpunkter inom EES.
  • Gränsöverskridande nödvändig och planerad vård i Sverige såväl som i annat EU/EES-land eller Schweiz. Sveriges ansvar då vården ges utomlands i ett annat EU/EES-land eller Schweiz.