Keep in mind...
You are using an older version of your web browser. This means that you might not be able to use all of the functions of the website. We recommend that you update to a newer version.

Information för dig som arbetar som rehabiliteringskoordinator i en region

Den här sidan riktar sig till dig som arbetar med att koordinera rehabiliteringsinsatser för sjukskrivna patienter inom ramen för lagen om koordineringsinsatser för sjukskrivna patienter (2019:1297). Här hittar du blankett för att lämna information till Försäkringskassan och länkar om du vill veta mer om arbetslivsinriktad rehabilitering och olika sjukförmåner.

Regionen ska informera Försäkringskassan om en patient kan antas behöva rehabilitering enligt 30 kapitlet i socialförsäkringsbalken. Vi har därför tagit fram en blankett som du kan använda för att informera oss. Under relaterade länkar hittar du mer information om rehabilitering.

7429 Information om antaget behov av rehabiliteringsåtgärder enligt 30 kap. SFB  

Vanliga frågor

Nej. Försäkringskassan har samma ansvar som tidigare.

Du kan läsa mer om vårt arbete

Arbetslivsinriktad rehabilitering

Nej. Rehabiliteringskoordinatorn ska inte informera om försäkringsfrågor eller de beslut som Försäkringskassan fattar.

Nej. I regel kontaktar vi patienten för att stämma av informationen och hur vi går vidare i handläggningen. Ibland kontaktar vi även andra aktörer, som exempelvis rehabiliteringskoordinatorn, men bara om det behövs.

Nej. Det är Försäkringskassan som beslutar om patienten ska få rehabilitering enligt 30 kapitlet i socialförsäkringsbalken.