Keep in mind...
You are using an older version of your web browser. This means that you might not be able to use all of the functions of the website. We recommend that you update to a newer version.

Återstående budget för medicinsk service 2020

För 2020 finns det 55 miljoner kronor avsatta i budgeten för medicinsk service, men bidraget betalas ut i efterskott under första kvartalet 2021.

För varje ansökan som kommer in under året kommer Försäkringskassan att skicka ut ett förhandsbesked om att pengar för perioden betalas ut under första kvartalet 2021.

Bidrag betalas ut så länge medel finns tillgängliga.

Försäkringskassan redovisar månadsvis hur mycket som återstår av budgeten för medicinsk service.