Keep in mind...
You are using an older version of your web browser. This means that you might not be able to use all of the functions of the website. We recommend that you update to a newer version.

Utbildningar i försäkringsmedicinska utredningar

Här hittar du olika grundutbildningar i försäkringsmedicinska utredningar som arrangeras av Försäkringskassan. Dessa utbildningar är främst till för läkare, psykologer, fysioterapeuter och arbetsterapeuter.

Så påverkas grundutbildningar i försäkringsmedicinska utredningar som arrangeras av Försäkringskassan med anledning av Coronaviruset.

Försäkringskassan följer de rekommendationer som myndigheterna ger och uppdaterar vid behov informationen här. Under rådande läge har Försäkringskassan hållit vårens utbildningar på distans via en digital lösning. Även de första utbildningstillfällena i höst planeras att hållas digitalt.

Datum för höstens utbildningar är:

1 - 3 september (digitalt), 13 - 15 oktober och 24 - 26 november för läkare

25 - 26 augusti (digitalt), 20 - 21 oktober och 1 - 2 december för psykologer, fysioterapeuter/sjukgymnaster och arbetsterapeuter

De digitala utbildningarna ger behörighet att utföra aktivitetsförmågeutredning (AFU)

För att anmäla sig skickar man e-post med nedanstående uppgifter till:

forsakringskassanforsakringsmedicinskutbildning@forsakringskassan.se

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (e-post – adress och telefonnummer)
 • Yrke
 • Arbetsplats
 • Adress till arbetsplatsen
 • Region i vilken man kommer att utföra aktivitetsförmågeutredningar och regionens kontaktperson

Alla ovanstående uppgifter är obligatoriska och måste därför anges för att anmälan ska genomföras.

Sista anmälningsdatum:

till utbildningen den 1 - 3 september är den 7 augusti

till utbildningen den 13 – 15 oktober är den 18 september

till utbildningen den 24 – 26 november är den 30 oktober

till utbildningen den 25 – 26 augusti är den 31 juli

till utbildningen den 20 – 21 oktober är den 25 september

till utbildningen den 1 - 2 december är den 6 november

Vid frågor kontakta

forsakringskassanforsakringsmedicinskutbildning@forsakringskassan.se

Vad leder utbildningarna till?

Utbildningarna ger behörighet att medverka i aktivitetsförmågeutredning (AFU).

Vem gör försäkringsmedicinska utredningar?

De försäkringsmedicinska utredningarna utförs av personer med följande kompetens:

 • Legitimerade läkare med den specialistkompetens som behövs för en försäkringsmedicinsk bedömning av den försäkrades funktionstillstånd. Utöver lämplig specialistkompetens ska läkaren ha genomgått Försäkringskassans fördjupningsutbildning i försäkringsmedicin och deltagit i de uppföljningsdagar som Försäkringskassan regelbundet erbjuder tillsammans med regionen.
 • Legitimerade psykologer som har den kompetens och yrkeserfarenhet som behövs för att utreda och bedöma funktionstillstånd samt har deltagit i Försäkringskassans grundläggande utbildning i försäkringsmedicin.
 • Legitimerade fysioterapeuter som har den kompetens och yrkeserfarenhet som behövs för att utreda och bedöma funktionstillstånd samt  har deltagit i Försäkringskassans grundläggande utbildning i försäkringsmedicin
 • Legitimerade arbetsterapeuter som har den kompetens och yrkeserfarenhet som behövs för att utreda och bedöma funktionstillstånd samt har deltagit i Försäkringskassans grundläggande utbildning i försäkringsmedicin.

Vem kan anmäla sig?

Du kan anmäla dig om du

 • är anställd av regionen och ska utföra försäkringsmedicinska utredningar åt Försäkringskassan.
 • är anställd av en underleverantör till regionen och ska göra försäkringsmedicinska utredningar åt Försäkringskassan.

Aktuella för utbildningen kan också vara professioner vid enheter som är i färd med att starta upp försäkringsmedicinsk utredningsverksamhet.