Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.
Utbildningar i försäkringsmedicinska utredningar Actions
Loading...

Utbildningar i försäkringsmedicinska utredningar

Text Utbildningar i försäkringsmedicinska utredningar Actions
Loading...

Här hittar du olika grundutbildningar i försäkringsmedicinska utredningar som arrangeras av Försäkringskassan. Dessa utbildningar är främst till för läkare, psykologer, fysioterapeuter och arbetsterapeuter.

Utbildningens innehåll

Från och med hösten 2017 ingår endast aktivitetsförmågeutredning (AFU) i grundutbildningen för försäkringsmedicinska utredningar. Anledningen är att teamutredning (TMU) och särskilt läkarutlåtande (SLU) successivt kommer att fasas ut och helt ersättas av AFU under 2018.

Utbildningen vänder sig till dig som är legitimerad läkare med specialistkompetens och som ska genomföra aktivitetsförmågeutredning (AFU).

Utbildningens fokus är försäkringsmedicinsk utredningsmetodik. De utgår från sjukförsäkringen och behandlar vilka krav Försäkringskassan ställer på utredningarna och på utformningen av utlåtandet. I utbildningen varvas föreläsningar med gruppdiskussioner.

Deltagande i samtliga utbildningsavsnitt är obligatoriskt för godkänd utbildning och för behörighet att utfärda AFU.

Kursmaterial, övernattning i enkelrum samt alla måltider ingår. Du registrerar din anmälan i ett webformulär. Anmälan är bindande. Försäkringskassan förbehåller sig rätten att ställa in utbildningen vid för få anmälningar. Om utbildningen skulle ställas in kontaktas du personligen i samband med sista dag för anmälan.

Utbildningar hösten 2017

26–27 september 2017, centrala Stockholm

Kursmaterial, övernattning i enkelrum samt alla måltider ingår. Du registrerar din anmälan via länken nedan. Anmälan är bindande.

Försäkringskassan förbehåller sig rätten att ställa in utbildningen vid för få anmälningar. Om utbildningen skulle ställas in kontaktas du personligen i samband med sista dag för anmälan.

Sista anmälningsdag är den 25 augusti 2017.

Anmäl dig till utbildningen 26–27 september 2017

21–22 november 2017, centrala Stockholm

Kursmaterial, övernattning i enkelrum samt alla måltider ingår. Du registrerar din anmälan via länken nedan. Anmälan är bindande.

Försäkringskassan förbehåller sig rätten att ställa in utbildningen vid för få anmälningar. Om utbildningen skulle ställas in kontaktas du personligen i samband med sista dag för anmälan.

Sista anmälningsdag är den 20 oktober 2017.

Anmäl dig till utbildningen 21–22 november 2017

Kontakt

Frågor om utbildningens upplägg kan ställas via e-post till

forsakringsmedicinskutbildning@forsakringskassan.se

 

Utbildningens innehåll

Från och med hösten 2017 ingår endast aktivitetsförmågeutredning (AFU) i grundutbildningen för försäkringsmedicinska utredningar. Anledningen är att teamutredning (TMU) och särskilt läkarutlåtande (SLU) successivt kommer att fasas ut och helt ersättas av AFU under 2018.

Utbildningen vänder sig till dig som är legitimerad fysioterapeut, psykolog eller arbetsterapeut och som ska medverka i aktivitetsförmågeutredningar (AFU) som Försäkringskassan beställer från landstingen.

Utbildningens fokus är försäkringsmedicinsk utredningsmetodik. Den utgår från sjukförsäkringen och behandlar vilka krav Försäkringskassan ställer på utredningarna och på utformningen av utlåtandet. I utbildningen varvas föreläsningar med gruppdiskussioner.

Kursen är två dagar. Deltagande i samtliga kursavsnitt under dessa två dagar är obligatoriskt för godkänd utbildning.

Kurserna är förlagda till Borås. Detta för att möjliggöra praktisk utbildning i utredningsmetoderna i autentisk miljö. Under första kursdagen går vi igenom sjukförsäkringen och dess villkor samt manualen och blanketten för AFU. Vi diskuterar också rollen som utredare/bedömare. Andra kursdagen är vi hos Bedömningsteamet Solhem och träffar erfarna utredare; arbetsterapeut, fysioterapeut och psykolog. De berättar och visar hur de praktiskt arbetar med utredningsmetoderna samt hur de dokumenterar utredningen och fyller i utredningsblanketterna.

Utbildningar hösten 2017

17–18 oktober 2017, Quality Hotel Grand Borås och Bedömningsteamet Solhem i Borås

Kursmaterial, två övernattningar i enkelrum (även natten till kursstart) samt alla måltider ingår.

Du registrerar din anmälan via länken nedan. Anmälan är bindande. Försäkringskassan förbehåller sig rätten att ställa in utbildningen vid för få anmälningar. Om utbildningen skulle ställas in kontaktas du personligen i samband med sista dag för anmälan.

Sista anmälningsdag är 15 september 2017.

Anmäl dig till utbildningen 17–18 oktober 2017

5–6 december 2017, Quality Hotel Grand Borås och Bedömningsteamet Solhem i Borås

Kursmaterial, två övernattningar i enkelrum (även natten till kursstart) samt alla måltider ingår.

Du registrerar din anmälan via länken nedan. Anmälan är bindande. Försäkringskassan förbehåller sig rätten att ställa in utbildningen vid för få anmälningar. Om utbildningen skulle ställas in kontaktas du personligen i samband med sista dag för anmälan.

Sista anmälningsdag är 3 november 2017

Anmäl dig till utbildningen 5–6 december 2017

Kontakt

Frågor om utbildningens upplägg kan ställas via e-post till

forsakringsmedicinskutbildning@forsakringskassan.se

 

Vad leder utbildningarna till?

Utbildningarna ger behörighet att medverka i försäkringsmedicinska utredningar, särskilt läkarutlåtande (SLU), läkarutlåtande efter teamutredning (TMU) och aktivitetsförmågeutredning (AFU).

Vem gör försäkringsmedicinska utredningar?

De försäkringsmedicinska utredningarna utförs av personer med följande kompetens:

  • Legitimerade läkare med den specialistkompetens som behövs för en försäkringsmedicinsk bedömning av den försäkrades funktionstillstånd. Utöver lämplig specialistkompetens ska läkaren ha genomgått Försäkringskassans fördjupningsutbildning i försäkringsmedicin och deltagit i de uppföljningsdagar som Försäkringskassan regelbundet erbjuder tillsammans med landstinget.
  • Legitimerade psykologer som har den kompetens och yrkeserfarenhet som behövs för att utreda och bedöma funktionstillstånd samt har deltagit i Försäkringskassans grundläggande utbildning i försäkringsmedicin.
  • Legitimerade fysioterapeuter som har den kompetens och yrkeserfarenhet som behövs för att utreda och bedöma funktionstillstånd samt  har deltagit i Försäkringskassans grundläggande utbildning i försäkringsmedicin
  • Legitimerade arbetsterapeuter som har den kompetens och yrkeserfarenhet som behövs för att utreda och bedöma funktionstillstånd samt har deltagit i Försäkringskassans grundläggande utbildning i försäkringsmedicin.

Vem kan anmäla sig?

Du kan anmäla dig om du

  • är anställd av landstinget
  • är anställd av en underleverantör till landstinget och ska göra försäkringsmedicinska utredningar.

Aktuella för utbildningen kan också vara professioner vid enheter som är i färd med att starta upp försäkringsmedicinsk utredningsverksamhet.

Relaterade länkar Utbildningar i försäkringsmedicinska utredningar Actions
Loading...