Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Utbildningar i försäkringsmedicinska utredningar

Här hittar du olika grundutbildningar i försäkringsmedicinska utredningar som arrangeras av Försäkringskassan. Dessa utbildningar är främst till för läkare, psykologer, fysioterapeuter och arbetsterapeuter.

Behörighet att utfärda aktivitetsförmågeutredning (AFU)

Utbildningens innehåll

Utbildningen vänder sig till dig som är legitimerad läkare med klinisk specialistkompetens och som ska genomföra aktivitetsförmågeutredning (AFU).

Utbildningens fokus är försäkringsmedicinsk utredningsmetodik. De utgår från sjukförsäkringen och behandlar vilka krav Försäkringskassan ställer på utredningarna och på utformningen av utlåtandet. I utbildningen varvas föreläsningar med gruppdiskussioner.

Deltagande i samtliga utbildningsavsnitt är obligatoriskt för godkänd utbildning, därefter tilldelas du en försäkringsmedicinsk rådgivare som fadder och skickar dina tre första utredningar till denne.

Utbildningen vänder sig till dig som är:

 • Legitimerad läkare med specialistkompetens

Och

 • anställd av landstinget för att göra försäkringsmedicinska utredningar till Försäkringskassan.

Eller

 • anställd av en underleverantör till landstinget och ska göra försäkringsmedicinska utredningar till Försäkringskassan.

Eller

 • anställd vid en enhet som har avtal med landstinget och som är i färd med att starta upp verksamheten för att leverera försäkringsmedicinska utredningar till Försäkringskassan.

Kursmaterial skickas via e-post, du tar själv med det till utbildningen. Övernattning i enkelrum samt måltider ingår. Du registrerar din anmälan i ett webformulär. Anmälan är bindande. Försäkringskassan förbehåller sig rätten att ställa in utbildningen vid för få anmälningar. Om utbildningen skulle ställas in kontaktas du personligen i samband med sista dag för anmälan.

Om du avbokar utbildningen senare än en månad innan utbildningen startar eller inte tillhör målgruppen för utbildningen kommer du själv att debiteras Försäkringskassans eventuella kostnader för kost och logi.

Utbildningar Våren 2020

3-5 mars 2020, Hotel Stora Brännbo, Sigtuna

Kursmaterial skickas via e-post, du tar själv med det till utbildningen. Övernattning i enkelrum 2 nätter samt alla måltider ingår. Du registrerar din anmälan i ett webformulär. Anmälan är bindande. Försäkringskassan förbehåller sig rätten att ställa in utbildningen vid för få anmälningar. Om utbildningen skulle ställas in kontaktas du personligen i samband med sista dag för anmälan.
Sista anmälningsdag är 29 januari 2020

https://egencia.qondor.com/ParticipantWeb/Registration/98208 öppnas i nytt fönster


26-28 maj 2020, Hotel Kristina, Sigtuna

Kursmaterial skickas via e-post, du tar själv med det till utbildningen. Övernattning i enkelrum 2 nätter samt alla måltider ingår. Du registrerar din anmälan i ett webformulär. Anmälan är bindande. Försäkringskassan förbehåller sig rätten att ställa in utbildningen vid för få anmälningar. Om utbildningen skulle ställas in kontaktas du personligen i samband med sista dag för anmälan.
Sista anmälningsdag är 23 april 2020

https://egencia.qondor.com/ParticipantWeb/Registration/98207 öppnas i nytt fönster

Kontakt

Frågor om utbildningens upplägg kan ställas via e-post till

forsakringsmedicinskutbildning@forsakringskassan.se

 

Behörighet att medverka i aktivitetsförmågeutredningar (AFU)

Utbildningens innehåll

Utbildningens fokus är försäkringsmedicinsk utredningsmetodik. Den utgår från sjukförsäkringen och behandlar vilka krav Försäkringskassan ställer på utredningarna och på utformningen av utlåtandet. I utbildningen varvas föreläsningar med gruppdiskussioner.

Kursen är två dagar. Deltagande i samtliga kursavsnitt under dessa två dagar är obligatoriskt för godkänd utbildning.

Kurserna är förlagda till Borås. Detta för att möjliggöra praktisk utbildning i utredningsmetoderna i autentisk miljö. Under första kursdagen går vi igenom sjukförsäkringen och dess villkor samt manualen och blanketten för AFU. Vi diskuterar också rollen som bedömare. Andra kursdagen är vi hos Bedömningsteamet Solhem och träffar erfarna bedömare; arbetsterapeut, fysioterapeut och psykolog. De berättar och visar hur de praktiskt arbetar med utredningsmetoderna samt hur de dokumenterar utredningen och fyller i utredningsblanketterna.

Utbildningen vänder sig till dig som är:

 • Legitimerad fysioterapeut, psykolog eller arbetsterapeut

Och

 • är anställd av landstinget för att göra försäkringsmedicinska utredningar till Försäkringskassan.

Eller

 • är anställd av en underleverantör till landstinget och ska göra försäkringsmedicinska utredningar till Försäkringskassan.

Eller

 • Är anställd vid en enhet som har avtal med landstinget och som är i färd med att starta upp verksamheten för att leverera försäkringsmedicinska utredningar till Försäkringskassan.

Kursmaterial skickas via e-post, du tar själv med det till utbildningen. Övernattning i enkelrum samt måltider ingår. Du registrerar din anmälan i ett webformulär. Anmälan är bindande. Försäkringskassan förbehåller sig rätten att ställa in utbildningen vid för få anmälningar. Om utbildningen skulle ställas in kontaktas du personligen i samband med sista dag för anmälan.

Om du avbokar utbildningen senare än en månad innan utbildningen startar eller inte tillhör målgruppen för utbildningen kommer du själv att debiteras Försäkringskassans eventuella kostnader för kost och logi.

Utbildningar våren 2020

10-12 februari 2020 Scandic Plaza, Borås och Bedömningsteamet Solhem, Borås

Kursmaterial skickas via e-post, du tar själv med det till utbildningen, två övernattningar i enkelrum (även natten till kursstart) samt alla måltider ingår.

Sista anmälningsdag är 9 januari 2020

Du registrerar din anmälan i ett webformulär. Anmälan är bindande
Försäkringskassan förbehåller sig rätten att ställa in utbildningen vid för få anmälningar. Om utbildningen skulle ställas in kontaktas du personligen i samband med sista dag för anmälan.

https://egencia.qondor.com/ParticipantWeb/Registration/98202 öppnas i nytt fönster

11-13 maj 2020 Scandic Plaza, Borås och Bedömningsteamet Solhem, Borås

Kursmaterial skickas via e-post, du tar själv med det till utbildningen, två övernattningar i enkelrum (även natten till kursstart) samt alla måltider ingår.

Sista anmälningsdag är 9 april 2020

Du registrerar din anmälan i ett webformulär. Anmälan är bindande
Försäkringskassan förbehåller sig rätten att ställa in utbildningen vid för få anmälningar. Om utbildningen skulle ställas in kontaktas du personligen i samband med sista dag för anmälan.

https://egencia.qondor.com/ParticipantWeb/Registration/98205 öppnas i nytt fönster

Kontakt

Frågor om utbildningens upplägg kan ställas via e-post till

forsakringsmedicinskutbildning@forsakringskassan.se

 

Vad leder utbildningarna till?

Utbildningarna ger behörighet att medverka i aktivitetsförmågeutredning (AFU).

Vem gör försäkringsmedicinska utredningar?

De försäkringsmedicinska utredningarna utförs av personer med följande kompetens:

 • Legitimerade läkare med den specialistkompetens som behövs för en försäkringsmedicinsk bedömning av den försäkrades funktionstillstånd. Utöver lämplig specialistkompetens ska läkaren ha genomgått Försäkringskassans fördjupningsutbildning i försäkringsmedicin och deltagit i de uppföljningsdagar som Försäkringskassan regelbundet erbjuder tillsammans med landstinget.
 • Legitimerade psykologer som har den kompetens och yrkeserfarenhet som behövs för att utreda och bedöma funktionstillstånd samt har deltagit i Försäkringskassans grundläggande utbildning i försäkringsmedicin.
 • Legitimerade fysioterapeuter som har den kompetens och yrkeserfarenhet som behövs för att utreda och bedöma funktionstillstånd samt  har deltagit i Försäkringskassans grundläggande utbildning i försäkringsmedicin
 • Legitimerade arbetsterapeuter som har den kompetens och yrkeserfarenhet som behövs för att utreda och bedöma funktionstillstånd samt har deltagit i Försäkringskassans grundläggande utbildning i försäkringsmedicin.

Vem kan anmäla sig?

Du kan anmäla dig om du

 • är anställd av landstinget och ska utföra försäkringsmedicinska utredningar åt Försäkringskassan.
 • är anställd av en underleverantör till landstinget och ska göra försäkringsmedicinska utredningar åt Försäkringskassan.

Aktuella för utbildningen kan också vara professioner vid enheter som är i färd med att starta upp försäkringsmedicinsk utredningsverksamhet.