Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Utbildningar i försäkringsmedicinska utredningar

Här hittar du olika grundutbildningar i försäkringsmedicinska utredningar som arrangeras av Försäkringskassan. Dessa utbildningar är främst till för läkare, psykologer, fysioterapeuter och arbetsterapeuter.

Så påverkas grundutbildningar i försäkringsmedicinska utredningar som arrangeras av Försäkringskassan av det nya Coronaviruset.

I det rådande läget har Försäkringskassan beslutat att utbildningstillfället i Sigtuna för läkare den 26-28 maj och utbildningstillfället för psykologer, fysioterapeuter/sjukgymnaster och arbetsterapeuter i Borås den 12-13 maj ska hållas på distans via en digital lösning. 

 • Är man redan anmäld till någon av dessa utbildningar får man erbjudande kring deltagande på distans och behöver inte anmäla sig till Försäkringskassan igen.
 • De digitala utbildningarna ger behörighet att medverka i aktivitetsförmågeutredning (AFU).
 • För att anmäla sig skickar man e-post med med nedanstående information namn, kontaktuppgifter, yrke, arbetsplats, adress till arbetsplatsen, postnummer, ort, region och regionens kontaktperson, till:

  forsakringskassanforsakringsmedicinskutbildning@forsakringskassan.se

  Sista datum för anmälan till utbildningen den 26-28 maj är den 8 maj.
  Sista datum för anmälan till utbildningen den 12-13 maj är den 27 april.

 • Till hösten planeras traditionell klassrumsutbildning:
  preliminära datum är 1-3 september, 13-15 oktober och 24-26 november för läkare och 15-16 september, 20-21 oktober och 1-2 december för psykologer, fysioterapeuter/sjukgymnaster och arbetsterapeuter.
 • Försäkringskassan följer de rekommendationer som myndigheterna ger och uppdaterar vid behov informationen här.

Vid frågor kontakta forsakringskassanforsakringsmedicinskutbildning@forsakringskassan.se.

Vad leder utbildningarna till?

Utbildningarna ger behörighet att medverka i aktivitetsförmågeutredning (AFU).

Vem gör försäkringsmedicinska utredningar?

De försäkringsmedicinska utredningarna utförs av personer med följande kompetens:

 • Legitimerade läkare med den specialistkompetens som behövs för en försäkringsmedicinsk bedömning av den försäkrades funktionstillstånd. Utöver lämplig specialistkompetens ska läkaren ha genomgått Försäkringskassans fördjupningsutbildning i försäkringsmedicin och deltagit i de uppföljningsdagar som Försäkringskassan regelbundet erbjuder tillsammans med regionen.
 • Legitimerade psykologer som har den kompetens och yrkeserfarenhet som behövs för att utreda och bedöma funktionstillstånd samt har deltagit i Försäkringskassans grundläggande utbildning i försäkringsmedicin.
 • Legitimerade fysioterapeuter som har den kompetens och yrkeserfarenhet som behövs för att utreda och bedöma funktionstillstånd samt  har deltagit i Försäkringskassans grundläggande utbildning i försäkringsmedicin
 • Legitimerade arbetsterapeuter som har den kompetens och yrkeserfarenhet som behövs för att utreda och bedöma funktionstillstånd samt har deltagit i Försäkringskassans grundläggande utbildning i försäkringsmedicin.

Vem kan anmäla sig?

Du kan anmäla dig om du

 • är anställd av regionen och ska utföra försäkringsmedicinska utredningar åt Försäkringskassan.
 • är anställd av en underleverantör till regionen och ska göra försäkringsmedicinska utredningar åt Försäkringskassan.

Aktuella för utbildningen kan också vara professioner vid enheter som är i färd med att starta upp försäkringsmedicinsk utredningsverksamhet.