Bidrag till arbetsgivare för arbetsplatsnära stöd

Arbetsgivare kan få bidrag för inköp av arbetsplatsnära stöd som syftar till att förebygga sjukfall och underlätta för anställda att komma tillbaka i arbete.

Bidraget går direkt till arbetsgivaren och täcker halva kostnaden för de insatser som genomförs, men max 7 000 kronor per insats.

Insatsen ska utföras av godkänd företagshälsovård eller annan likvärdig aktör.

Arbetsgivaren kan ansöka om insatser som har genomförts sedan 1 januari 2015.

Länk till mer information

Redovisa arbetsplatsnära stöd

Blanketten används av företagshälsovården för att redovisa arbetsplatsnära stöd. Skicka blanketten till den anställdes arbetsgivare.

FK 7008 - Redovisa arbetsplatsnära stöd (pdf 107 kB, öppnar nytt fönster)

Läs mer

Förordningen om arbetsplatsnära stöd (2014:67) (pdf 29 kB, öppnar nytt fönster)

FKFS 2014:13 Försäkringskassans föreskrifter om bidrag till arbetsgivare för köp av arbetsplatsnära stöd för återgång i arbete (pdf 96 kB, öppnar nytt fönster)