Keep in mind...
You are using an older version of your web browser. This means that you might not be able to use all of the functions of the website. We recommend that you update to a newer version.

Intyg om graviditet

Här får du som har en gravid patient information om intyg om graviditet och om vem som gör vad.

Vem ska göra vad?

När en patient är gravid ska hen få ett intyg om graviditet (ibland kallat moderskapsintyg) av hälso- och sjukvården. Intyget behövs om föräldern begär ersättning innan barnet är fött.

Patienten ska:

  • Be läkaren eller sjuksköterskan om ett intyg om graviditet.
  • Skicka in sitt intyg om graviditet till Försäkringskassan.
  • Ansöka om föräldrapenning hos Försäkringskassan.

Läkaren eller sjuksköterskan ska:

  • Skriva ett intyg om graviditet.
  • Ge intyget till patienten.       

7211 Intyg om graviditetpdf öppnas i nytt fönster

 Försäkringskassan ska:

  • Bedöma om föräldern har rätt till föräldrapenning och betala ut ersättning om alla villkor är uppfyllda.

Vanliga frågor

Villkoren för att få föräldrapenning finns beskrivna på Försäkringskassans sidor för privatpersoner.

Ta ut föräldrapenning innan barnet fötts

Ta ut föräldrapenning när barnet har fötts

Om föräldern har uppehållstillstånd kan hen ha rätt till ersättning från Försäkringskassan. Villkoren finns beskrivna på Försäkringskassans sidor för privatpersoner.

Information för patient som har fått uppehållstillstånd i Sverige

Om patienten är asylsökande och inte har fått uppehållstillstånd ännu har hen inte rätt till ersättning från Försäkringskassan.

Information för patient som är asylsökande i Sverige

Nej. Försäkringskassan betalar inte ersättning för utfärdande av detta intyg.