Fler ersättningar från socialförsäkringen

Det finns många olika ersättningsformer inom socialförsäkringen som administreras av Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten.

Försäkringskassan har hand om bidrag och ersättningar till barnfamiljer, sjuka och personer med funktionsnedsättning. Pensionsmyndigheten har hand om pensioner och andra stöd till äldre och efterlevande.

I ditt arbete som läkare ska du översiktligt kunna redogöra även för andra ersättningar inom socialförsäkringen. 

Vi vill ha dina synpunkter! Skicka e-post