Försäkringsmedicin

För dig som läkare möter du i ditt dagliga arbete ett flertal frågeställningar med en försäkringsmedicinsk valör. Exempel på frågeställningar inom det försäkringsmedicinska kunskapsområdet kan vara

  • Hur förhåller jag mig för att på bästa sätt ta tillvara patientens resurser trots sjukdom?
  • Hur bemöter jag bäst patienter med en självupplevd ohälsa utan påvisbar medicinsk orsak?
  • Vem i vårdkedjan eller i patientens omgivning är bäst lämpad när det gäller att vara ett stöd i rehabiliteringen?
  • Hur fyller jag i medicinska underlag till Försäkringskassan, privata försäkringsbolag och andra myndigheter?
  • Hur kan jag kommunicera med övriga aktörer i samband med rehabilitering?