Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.
Elektronisk överföring av medicinska underlag Actions
Loading...

Elektronisk överföring av medicinska underlag

Text Elektronisk överföring av medicinska underlag Actions
Loading...

Här kan du som arbetar inom hälso- och sjukvården läsa om elektronisk överföring av medicinska underlag och annan elektronisk kommunikation med Försäkringskassan.

Vårdgivartjänsten är en tjänst som möjliggör elektronisk kommunikation mellan hälso- och sjukvården och Försäkringskassan.

Tjänsten består av tre funktioner:

  • Möjlighet för patienten att själv skicka in läkarintyget (7263) elektroniskt via sjukvårdens e-tjänst “Läs, ladda ner och skicka ditt läkarintyg” som nås via vårdens webbplats 1177.se, Vårdguiden eller på Försäkringskassans Mina sidor.
  • Överföring av läkarintyg (7263) elektroniskt från sjukvården till Försäkringskassan efter samtycke från patienten.
  • Elektronisk ärendekommunikation (fråga och svar) mellan sjukvården och Försäkringskassan.

Varför bör elektronisk överföring användas?

Elektronisk överföring av intyg möjliggör snabbare, enklare och säkrare hantering. Den förenklar för läkaren genom ett ifyllnadsstöd och förkortar handläggningstiden hos Försäkringskassan. Kvaliteten förbättras genom att all nödvändig information måste fyllas i för att det ska gå att signera och skicka in intyget till Försäkringskassan. Vi slipper även onödig pappershantering.

Vilka intyg kan skickas in elektroniskt till Försäkringskassan?

För närvarande är det bara Läkarintyg (7263) som går att skicka in elektroniskt. Fler intyg kommer att anslutas successivt.

Patienten ska samtycka

Läkarintyget är patientens handling. Om vårdgivaren är ansluten till Ineras Intygstjänst kan du som läkare efter önskemål och samtycke från patienten skicka in intyget elektroniskt till Försäkringskassan. Om patienten inte lämnar sitt samtycke får du inte skicka in intyget elektroniskt. Patienten har alltid rätt att få en kopia av läkarintyget, även när det har skickats in elektroniskt till Försäkringskassan.

Patienten kan själv skicka in intyget elektroniskt till Försäkringskassan via Mina intyg som nås från vårdens webbplats Vårdguiden, 1177.se. Läkarintyget kan också skickas in av patienten via Mina sidor på Försäkringskassans webbplats separat eller i samband med att patienten gör en elektronisk ansökan om sjukpenning.

Vårdguiden 1177 (1177.se)

När ska läkarintyget inte skickas in till Försäkringskassan?

Om patienten har en arbetsgivare och blir frisk inom fjorton dagar (sjuklöneperioden) ska läkarintyget inte skickas in elektroniskt till Försäkringskassan. Om patienten behöver ett läkarintyg för att ge till sin arbetsgivare skriver du ut det och ger det direkt till patienten.

Kommunikation och säkerhet

De tekniska lösningarna för elektronisk överföring av läkarintyg följer den nationella IT-strategin för vård och omsorg. Intyget skickas krypterat och uppfyller alla krav på säkerhet och sekretess för elektronisk överföring av information. Det innebär bland annat att ingen annan än du som läkare, din patient och Försäkringskassan kan se patientens intyg.

Viktigt angående sjukanmälan

Sjukanmälan registreras inte automatiskt när ett elektroniskt läkarintyg kommer in till Försäkringskassan. Det innebär bland annat att en patient som inte har någon arbetsgivare måste göra sjukanmälan till Försäkringskassan redan första sjukdagen precis som tidigare.

Vad händer med intyget hos Försäkringskassan?

När ett intyg kommer in till Försäkringskassan kommer det direkt in i Försäkringskassans handläggningssystem. Patienten kan själv kontrollera om läkarintyget har kommit in genom att gå in på Mina sidor på Försäkringskassans webbplats.

Vad är elektronisk ärendekommunikation?

Utöver möjligheten att överföra läkarintyg elektroniskt finns möjlighet till elektronisk ärendekommunikation mellan dig som läkare och Försäkringskassan.

Genom en fråga- och svarsfunktion kan du som vårdgivare elektroniskt skicka en fråga om det aktuella sjukskrivningsärendet och få svar elektroniskt från Försäkringskassan. Försäkringskassan kan även ställa en fråga till dig som vårdgivare. Det innebär att kommunikationen med Försäkringskassan kan skötas smidigare och snabbare än till exempel via telefon. Elektroniska flöden minskar pappershanteringen och gemensamma processer kan etableras med vården.

När kan jag använda fråga- och svarsfunktionen?

Den elektroniska ärendekommunikationen med Försäkringskassan är kopplad till ett insänt elektroniskt läkarintyg. Den kan därför inte användas om läkarintyget har skickats in på papper. Det spelar ingen roll om det är din patient eller du som har skickat in läkarintyget.

Vad bör jag tänka på?

Det är viktigt att du som vårdgivare och din vårdinrättning bevakar systemet med elektronisk ärendekommunikation (fråga och svar). Obesvarade frågor kan medföra att patienten får vänta längre på beslutet eller i värsta fall få avslag på sin begäran om sjukpenning på grund av bristande underlag. Kontakta ansvarig inom din organisation om du är osäker på rutinerna hos er.

Hur ska fråga- och svarsfunktionen användas vid kompletteringar?

Om Försäkringskassans fråga gäller ett förtydligande av medicinsk information så ska du göra förtydligandet direkt i fråga- och svarsfunktionen. Med förtydligande menas här ett svar som inte tillför ny medicinsk information utan förklarar eller ytterligare specificerar medicinska begrepp, termer eller mått.

Om Försäkringskassans fråga innebär komplettering av medicinsk information, det vill säga att ny information tillförs ska du skriva in kompletteringen eller tilläggsinformationen i en kopia av det gamla intyget, alternativt att eller skriva ett nytt läkarintyg och skicka detta till Försäkringskassan. Du ska också skicka en kopia av det nya läkarintyget till patienten. Du som läkare ska inhämta patientens eller hens ställföreträdares samtycke innan du gör kompletteringen.

Om du är osäker på om det är ny medicinsk information ska du alltid följa rutinen för ny medicinsk information.

 

Support (användare från vården)

Försäkringskassans har ingen direkt anslutning till något landsting, utan all kommunikation går via den nationella tjänsteplattformen som förvaltas av Inera. Tjänsteplattformen och Ineras Intygstjänst kommunicerar med vårdens journalsystem. Support- och felsökningskedjan är därför anpassad utifrån denna tekniska lösning.

Teknisk support

1. Kontakta din lokala IT-support om det uppstår fel eller problem med elektroniska läkarintyg eller fråga/svarsfunktionen.

2. Den lokala IT-supporten hjälper dig och felsöker lokalt med stöd av checklistor som tagits fram av Inera. Checklistorna finns publicerade på Ineras webbplats.

3. Om problemet eller felet inte kan lösas lokalt kontaktar den lokala IT-supporten Ineras servicedesk. Kontaktuppgifter finns på Ineras webbplats.

4. Inera kontaktar Försäkringskassan, driftsleverantör eller applikationsleverantör vid behov.

www.inera.se (inera.se)

Frågor om sjukförsäkring och läkarintyg

Ring till oss på 0771-17 90 00 så hjälper vi dig.

Generella frågor om tjänsten och anslutning

Har du generella frågor om elektronisk överföring ska du i första hand vända dig till ditt landsting. Du kan också få viss information av Ineras nationella kundservice. På Ineras webbplats hittar du aktuella kontaktuppgifter. Där kan du också läsa om tjänsten Läkarintyg som hanterar vårdens elektroniska kommunikation med Försäkringskassan.

Inera Webcert är en webblösning för privatläkare och landsting som saknar funktioner för elektroniska läkarintyg och elektronisk ärendekommunikation i sina journalsystem. Med denna webblösning kan de skicka in läkarintyg elektronisk och använda sig av fråga- och svarsfunktionen. Har du frågor om Webcert inklusive anslutning till tjänsten ska du vända dig till Inera.

www.inera.se (inera.se)

 

 
Relaterade länkar Elektronisk överföring av medicinska underlag Actions
Loading...

Relaterade länkar

Relaterad information

Externa länkar