Elektronisk överföring av läkarintyg

Läkarintyget är ett underlag som används för att bedöma arbetsförmågans nedsättning och rätten till sjukpenning samt om det finns behov av samordning av rehabiliteringsåtgärder för den enskilde.

Elektronisk överföring av läkarintyg möjliggör en snabbare, enklare och säkrare hantering av läkarintyget.

Syftet med att införa elektronisk överföring av läkarintyg är bland annat att förenkla ifyllandet av intygen och förkorta handläggningstiden. Elektroniskt läkarintyg kan till exempel inte sändas i väg innan obligatoriska fält är ifyllda vilket minskar risken för att det behöver kompletteras.

I vilka situationer kan du som vårdgivare skicka elektroniskt läkarintyg?

Läkarintyget sparas alltid elektroniskt i Ineras intygstjänst. Du kan också skicka elektroniskt läkarintyg till Försäkringskassan (det sistnämnda efter patientens godkännande) vid sjukskrivning, samordning av rehabilitering samt vid sjukdom under tid i arbetsmarknadspolitiskt program. Det vill säga när du utfärdar FK7263 (Läkarintyg – enligt 27 kap. 25 § socialförsäkringsbalken) i syfte att styrka arbetsoförmåga. Medicinska underlag som avser andra förmåner än de angivna kan du inte skicka in elektroniskt.

När ska du som vårdgivare inte skicka läkarintyget till Försäkringskassan?

Om patienten har en arbetsgivare och bara är sjuk de 14 första dagarna inom sjuklöneperioden ska läkarintyget inte skickas elektroniskt till Försäkringskassan. Läkarintyget sparas dock i Ineras intygstjänst.

Om patienten behöver ett läkarintyg för att ge till sin arbetsgivare skriver du ut och ger det direkt till patienten.

Läkarintyget är patientens handling

Läkarintyget är patientens handling. Om du som vårdgivare är anslutna till Ineras intygstjänst kan patienten själv skicka in läkarintyget elektroniskt till Försäkringskassan via Mina sidor på Försäkringskassans webbplats. På Mina sidor kan patienten bifoga det elektroniska läkarintyget i samband med att hen gör en elektronisk ansökan om sjukpenning.

Patienten har rätt att få en kopia av läkarintyget även då det har skickats elektroniskt till Försäkringskassan.

Patienten ska samtycka

Läkarintyget ska i de fall där det är möjligt sparas i intygstjänsten och skickas in elektroniskt till Försäkringskassan av din patient. Du som vårdgivare kan dock skicka in läkarintyget elektroniskt direkt till Försäkringskassan om patienten uttryckligen ber dig göra detta. Patienten ska dock först samtycka till detta. Om patienten inte lämnar ett samtycke får du inte skicka in läkarintyget elektroniskt.

Patienten har rätt att få en kopia av läkarintyget även då det har sänts in elektroniskt till Försäkringskassan.

Sjukanmälan

Observera att en sjukanmälan inte automatiskt registreras när ett elektroniskt läkarintyg kommer in till Försäkringskassan. Det innebär att den patient som inte har någon arbetsgivare måste göra sjukanmälan till Försäkringskassan första sjukdagen precis som tidigare.

När du skickar intyget till Försäkringskassan kommer det direkt in i Försäkringskassans handläggningssystem. Det kan dock i vissa fall dröja ett par timmar innan Försäkringskassans handläggare kan se intyget i ärendehanteringssystemet. Patienten kan själv kontrollera att intyget har kommit in genom att gå in på Mina sidor på Försäkringskassans webbplats.

Hur går det till?

Läkarintyget skickas krypterat i ett slutet system och uppfyller alla de krav som ställs på säkerhet och sekretess för elektronisk överföring av information. Det innebär att ingen annan än du som läkare, din patient och Försäkringskassan kan se patientens intyg.