Anmälan och ansökan om arbetsskada

Anmäla en arbetsskada

Den som skadar sig i arbetet ska genast meddela det till arbetsgivaren. Arbetsgivaren ska sedan anmäla skadan till Försäkringskassan och skyddsombudet. 

Den som studerar ska informera skolan som då anmäler skadan till Försäkringskassan. Den som är egen företagare anmäler själv skadan. 

Försäkringskassan ska alltid skicka en kopia av arbetsskadeanmälan till Arbetsmiljöverket, som ansvarar för den svenska arbetsmiljö- och arbetsskadestatistiken. 

Anmäla direkt på internet

Man kan anmäla arbetsskador, tillbud och olyckor direkt på nätet. Då behöver man bara anmäla på ett ställe - informationen går direkt till Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan. Klicka på länken nedan så kommer du direkt till anmälan.

Nu kan man anmäla arbetsskada direkt på anmalarbetsskada.se (www.anmalarbetsskada.se, öppnar nytt fönster)

Ansökan om ersättning

Det är den som blivit skadad i arbetet som kan ansöka om ersättning.

Anmäl arbetsskada