Arbetsskada

 

Den som skadas på arbetsplatsen kan få ersättning från arbetsskadeförsäkringen.

Arbetsskadan kan vara en sjukdom som har uppstått på grund av arbete. Den kan också bero på olycksfall på arbetsplatsen eller på olycksfall som inträffat på väg till eller från arbetet.

Arbetsskadeförsäkringen gäller alla som arbetar, det vill säga anställda, uppdragstagare och egna företagare. Den gäller också studerande som är utsatta för särskilda risker under sin utbildning, till exempel under en praktik.

Arbetsskada eller inte?

Försäkringskassan utreder om det kan bli aktuellt med en ersättning från arbetsskadeförsäkringen. Men vi gör ingen prövning enbart för att fastställa om det rör sig om en arbetsskada eller inte. 

När vi ska ta ställning till om en skada kan vara en arbetsskada behöver vi få medicinska underlag, till exempel läkarintyg, journalkopior och liknande. 

Om vi kommer fram till att skadan kan betraktas som en arbetsskada kan den skadade få ersättning från arbetsskadeförsäkringen.

Kontakt med Försäkringskassan för dig som arbetar i sjukvården. Ring 0771-17 90 00