Alternativ till sjukskrivning

Som läkare finns det stora möjligheter för dig att arbeta förebyggande, det vill säga innan behov av sjukskrivning föreligger. Här beskrivs kort vad som kan vara förebyggande åtgärder.