Aktivitetsersättning

Vad är aktivitetsersättning?

Aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga är en tidsbegränsad ersättning till unga personer som har en sjukdom eller någon annan funktionsnedsättning som gör att de inte kan arbeta. Arbetsförmågan ska vara nedsatt under minst ett år.

Bedömningen av arbetsförmågan görs då i förhållande till alla arbeten på hela arbetsmarknaden, alltså även till särskilt anpassade arbeten och anställningar med lönebidrag. Beroende på hur mycket arbetsförmågan är nedsatt kan man få en fjärdedels, halv, tre fjärdedels eller hel aktivitetsersättning.

Försäkringskassan kan också bevilja hel aktivitetsersättning vid förlängd skolgång till den som har en funktionsnedsättning som gör att han eller hon behöver längre tid för att slutföra en grundläggande utbildning. Det är möjligt att ansöka även om studietiden är kortare än ett år.

Man kan få aktivitetsersättning tidigast från juli det år man fyller 19 år och längst till och med månaden innan man fyller 30 år. 

Medicinskt underlag

Den som ansöker om aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga ska bifoga ett läkarutlåtande om hälsotillstånd, blankett 3200. Ibland kan också den som ansöker om förlängd skolgång och studerar i en ordinarie skolform behöva ett medicinskt underlag som styrker funktionsnedsättningen. 

Blankett för sjukvården

3200 Läkarutlåtande om hälsotillstånd (pdf 84 kB, öppnar nytt fönster)

Läs mer

Om aktivitetsersättning - information för privatpersoner