REHSAM - forskning om arbetsrehabilitering

REHSAM's hemsida har nu flyttat

Denna sida kommer inte att uppdateras. Aktuell information och konferens dokumentation från REHSAM-konferensen 10 februari finns här. (Slutrapport- och ekonomisk redovisningsmall finns att hitta på denna sida under rubriken ”för forskare”.)

www.skl.se

 


 

10 februari 2016 var det dags för den tredje stora REHSAM-konferensen

Rehabilitering för tidigare återgång i arbete – när teori omsätts i praktik

Forskningsprogrammet REHSAM har pågått i sex år och nu redovisar 20 olika forskningsprojekt sina resultat kring metoder för effektiv rehabilitering av personer med psykisk ohälsa och/eller ospecifik smärta i nacke och rygg.

Forskare och praktiker berätta om hur metoder implementerats i verksamheten, reflekterar kring det viktiga samarbetet mellan landsting, universitet och andra partners. Samt förstås också redovisar hur olika metoder påverkat arbetsförmåga och återgång i arbete och förändrat patienternas symtom.

Välkommen!

Läs mer i inbjudningsfoldern

 


 

Samtal vid posters

Ännu ett lyckat REHSAM-seminarium

180 personer deltog i konferensen på Münchenbryggeriet 29 januari 2014 då 23 projekt presenterade sina erfarenheter och resultat. Eftermiddagen ägnades åt dialog mellan de aktörer som samverkar inom REHSAM: landstingen, universiteten och hälso- och sjukvården. Vad har fungerat bra? Vad har varit besvärligt och hur bör vi göra i framtiden?

Under den tredje delen av dagen sattes fokus på landstingen och hur de nu vill hantera kunskapen om de projekt som pågår och se till att resultaten så småningom kommer patienterna till godo.
Vad är resultaten av studierna? Se filmerna längre ner.

Konferensdokumentation (pdf, 1,4 Mb, öppnar nytt fönster)

Se filmer om REHSAM                                           

Filmer om REHSAM

Rehsam forskningsstudier: Rehabilitering av nacke och rygg
www.youtube.com/watch?v=Uff6tufpvWI

Rehsam forskningsstudier: Behandlingsmetoder för personer med långvarig psykisk ohälsa
www.youtube.com/watch?v=xgbgOqcv7ic

Rehsam forskningsstudier: Hur kan metoder för behandling av psykisk ohälsa utvecklas?
www.youtube.com/watch?v=xUU9JMh63JA

Rehsam forskningsstudier: Metoder för återgång i arbete vid psykisk ohälsa
www.youtube.com/watch?v=1yRJ5chvAfE

Rehsam forskningsstudier: Utveckling av metoder för rehabilitering av ospecifik smärta
www.youtube.com/watch?v=Bx91X3rYk_Q

 


 

REHSAM-seminariet den 8 maj

Bättre kommunikation mellan chef och medarbetare sänker sjuktalet på arbetsplatsen och utmattade kan få mer skräddarsydd behandling. Det är bara en liten del av all forskning som presenterades på REHSAM-seminariet 8 maj på Münchenbryggeriet i Stockholm.

Mer information från REHSAM-seminariet

Se filmer om REHSAM

Se fler filmer om REHSAM 

Forskningsprogrammet REHSAM, allmän information.
Länk till YouTube (öppnar nytt fönster)

REHSAM-konferens 2012.
Länk till YouTube (öppnar nytt fönster)

REHSAM-konferens 2012.  Annika Ekeblad, psykolog.
Länk till YouTube (öppnar nytt fönster)

REHSAM-konferens 2012.  Gunvor Gard och Margareta Eriksson, professor.
Länk till YouTube (öppnar nytt fönster)

REHSAM-konferens 2012.  Lars-Olof Lundqvist , docent
Länk till YouTube (öppnar nytt fönster)

REHSAM-konferens 2012. Steven Linton, professor.
Länk till YouTube (öppnar nytt fönster)

REHSAM-konferens 2012.  Yvonne Forsell , docent
Länk till YouTube (öppnar nytt fönster)

REHSAM-konferens 2012.  Ingibjörg Jonsdottir, docent
Länk till YouTube (öppnar nytt fönster)

REHSAM-konferens 2012. Engelsk version.
Länk till YouTube (öppnar nytt fönster)

 


För forskare

Information, manualer och mallar för forskare har flyttat till en egen sida som du når via För forskare i vänstermenyn.