Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Sjukpenningtalet i oktober 2017

27 november 2017

Sjukpenningtalet fortsätter att minska för alla Sveriges län och för både kvinnor och män. För oktober var sjukpenningtalet 10,2 dagar och har jämfört med ett år bakåt minskat med 5,3 procent.

Sjukpenningtalet har historiskt varierat väldigt kraftigt. Mellan 2010 och 2016 ökade sjukskrivningarna med 80 procent för att vända nedåt i början på 2017. Sjukpenningtalet ligger nu 1,3 dagar under banan för att nå målet om 9,0 dagar vid utgången av 2020. Det betyder att minskningen går något snabbare än den beräknade nedgången.

– Vi vet att långvariga sjukskrivningar ökar risken att hamna utanför arbetslivet. Fokus måste vara att få tillbaka människor i arbete och ett stort ansvar vilar här på arbetsgivarna. Tidiga insatser är i många fall avgörande för sjukskrivningens längd, säger Lars-Åke Brattlund, chef för avdelningen för sjukförsäkringen på Försäkringskassan.

Här hittar du mer information om vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 dagar, regionala sjukpenningtal, andra nyckeltal och publikationer gällande sjukförsäkringen


Fakta

  • Under september månad beviljades 97,5 procent av alla nyansökningar om sjukpenning
  • Sjukpenningtalet i oktober 2017 är 10,2 dagar vilket är 5,3 procent lägre jämfört med ett år tidigare och 0,1 dagar lägre jämfört med september 2017
  • Ohälsotalet i oktober 2017 är 26,5 dagar vilket är 1,4 dagar lägre än ett år tidigare och 0,2 dagar lägre jämfört med september 2017

Antalet pågående sjukfall var i juli 2017 165 276  varav 70 435 hade pågått i mer än ett år

Vad är sjukpenningtalet och ohälsotalet?

Om en person har nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom kan denna vara berättigad till sjukpenning. För anställda betalas ersättningen ut från dag 15 i sjukfallet, de första 14 dagarna består av en karensdag samt en sjuklöneperiod som betalas ut av arbetsgivaren. För till exempel arbetslösa och föräldralediga kan ersättningen från Försäkringskassan betalas ut tidigare.

Sjukpenningtalet anger antalet dagar per person om alla sjuk-och rehabiliteringspenningdagar under ett år slås ut på alla försäkrade individer.

Ohälsotalet anger antalet dagar per person om alla ersatta dagar från alla förmåner i sjukförsäkringen (sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning, sjukersättning eller aktivitetsersättning) under ett år slås ut på alla försäkrade individer.


Tillbaka till nyhetsarkivet