Remember that...
You have an old web browser. This means that you may not be able to use all functions on the website. We recommend that you upgrade your browser to a new version.

Sjukdom och skada

Nav Intyg för sjukpenning Actions
Loading...

Intyg för sjukpenning

Information för dig som har en patient som ska ansöka om sjukpenning, om hur du fyller i läkarintyget och om vem som gör vad.

Nav Utlåtande för förebyggande sjukpenning Actions
Loading...

Utlåtande för förebyggande sjukpenning

Information för dig som har en patient som ska ansöka om förebyggande sjukpenning, om hur du fyller i läkarutlåtandet och om vem som gör vad.

Nav-Utlåtande från sjukersättning Actions
Loading...

Utlåtande för sjukersättning

Information för dig som har en patient som ska ansöka om sjukersättning, om hur du fyller i läkarutlåtandet och om vem som gör vad.

Nav Utlåtande från aktivitetsersättning Actions
Loading...

Utlåtande för aktivitetsersättning

Information för dig som har en patient som ska ansöka om aktivitetsersättning, om hur du fyller i läkarutlåtandet och om vem som gör vad.

Nav Underlag för arbetsskada Actions
Loading...

Underlag för arbetsskada

Information för dig som har en patient som ska ansöka om ersättning från arbetsskadeförsäkringen, om hur du fyller i medicinska underlag och om vem som gör vad.

Nav Underlag för statligt personskadeskydd Actions
Loading...

Underlag för statligt personskadeskydd

Information för dig som har en patient som ska ansöka om ersättning från det statliga personskadeskyddet, om hur du fyller i medicinska underlag och om vem som gör vad.

Nav Utlåtande för särskilt högriskskydd Actions
Loading...

Utlåtande för särskilt högriskskydd

Information för dig som har en patient som ska ansöka om högriskskydd, om hur du fyller i läkarutlåtandet och om vem som gör vad.

Nav Utlåtande för närståendepenning Actions
Loading...

Utlåtande för närståendepenning

Information för dig som har en patient som vårdar en närstående och ska ansöka om närståendepenning, om hur du fyller i läkarutlåtandet och om vem som gör vad.

Nav Intyg för smittbärarpenning Actions
Loading...

Intyg för smittbärarpenning

Information för dig som har en patient som har eller antas ha en smittsam sjukdom och som ska ansöka om smittbärarpenning, om hur du fyller i läkarintyget och om vem som gör vad.

Nav Underlag för särskilt tandvårdsbidrag Actions
Loading...

Underlag för särskilt tandvårdsbidrag

Information för dig som har en patient som ska ansöka om särskilt tandvårdsbidrag, om hur du fyller i det medicinska underlaget och om vem som gör vad.

Nav Intyg för en patient som har aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning Actions
Loading...

Intyg för en patient som har aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning

Information för dig som har en patient som ska ansöka om att behålla sitt aktivitetsstöd eller sin utvecklingsersättning när hen blir sjuk, om hur du fyller i läkarintyget och om vem som gör vad.

Nav Arbetslivsinriktad rehabilitering Actions
Loading...

Arbetslivsinriktad rehabilitering

Information om arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder och vem som gör vad i processen.