Remember that...
You have an old web browser. This means that you may not be able to use all functions on the website. We recommend that you upgrade your browser to a new version.
Funktionsnedsättning Actions
Loading...

Funktionsnedsättning

Nav Utlåtande för sjukersättning Actions
Loading...

Utlåtande för sjukersättning

Information för dig som har en patient som ska ansöka om sjukersättning, om hur du fyller i läkarutlåtandet och om vem som gör vad.

Nav Utlåtande för aktivitetsersättning Actions
Loading...

Utlåtande för aktivitetsersättning

Information för dig som har en patient som ska ansöka om aktivitetsersättning, om hur du fyller i läkarutlåtandet och om vem som gör vad.

Nav Utlåtande för vårdbidrag Actions
Loading...

Utlåtande för vårdbidrag

Information för dig som har en patient vars föräldrar ska ska ansöka om vårdbidrag, om hur du fyller i läkarutlåtandet och om vem som gör vad.

Nav Utlåtande för assistansersättning Actions
Loading...

Utlåtande för assistansersättning

Information för dig som har en patient som ska ansöka om assistansersättning, om hur du fyller i läkarutlåtandet och om vem som gör vad.

Nav Utlåtande för handikappersättning Actions
Loading...

Utlåtande för handikappersättning

Information för dig som har en patient som ska ansöka om handikappersättning, om hur du fyller i läkarutlåtandet och om vem som gör vad

Nav Utlåtande för bilstöd Actions
Loading...

Utlåtande för bilstöd

Information för dig som har en patient som ska ansöka om bilstöd, om hur du fyller i läkarutlåtandet och om vem som gör vad.

Nav Utlåtande för arbetshjälpmedel Actions
Loading...

Utlåtande för arbetshjälpmedel

Information för dig som har en patient som ska ansöka om arbetshjälpmedel, om hur du fyller i läkarutlåtandet och om vem som gör vad.

Nav Utlåtande för särskilt högriskskydd Actions
Loading...

Utlåtande för särskilt högriskskydd

Information för dig som har en patient som ska ansöka om högriskskydd, om hur du fyller i läkarutlåtandet och om vem som gör vad.

Nav Underlag för särskilt tandvårdsbidrag Actions
Loading...

Underlag för särskilt tandvårdsbidrag

Information för dig som har en patient som ska ansöka om särskilt tandvårdsbidrag, om hur du fyller i det medicinska underlaget och om vem som gör vad.

Nav Arbetslivsinriktad rehabilitering Actions
Loading...

Arbetslivsinriktad rehabilitering

Information om arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder och vem som gör vad i processen.