Remember that...
You have an old web browser. This means that you may not be able to use all functions on the website. We recommend that you upgrade your browser to a new version.
Förälder och barn Actions
Loading...

Förälder och barn

Nav Intyg och utlåtande för vård av barn(VAB) Actions
Loading...

Intyg och utlåtande för vård av barn (VAB)

Information för dig som har en patient vars föräldrar ska ansöka om tillfällig föräldrapenning, när du skriver intyg eller utlåtande och om vem som gör vad.

Nav Utlåtande för vårdbidrag Actions
Loading...

Utlåtande för vårdbidrag

Information för dig som har en patient vars föräldrar ska ansöka om vårdbidrag, om hur du fyller i läkarutlåtandet och om vem som gör vad.

Nav När ett barn dör Actions
Loading...

När ett barn dör

Information för dig inom hälso- och sjukvården om vad som gäller inom sjukförsäkringen när ett barn dör.

Nav Intyg om graviditet Actions
Loading...

Intyg om graviditet

Information för dig som har en patient som ska ansöka om föräldrapenning innan barnet fötts, om hur du fyller i intyget och om vem som gör vad.

Nav Underlag för graviditetspenning Actions
Loading...

Underlag för graviditetspenning

Information för dig som har en patient som är gravid och ska ansöka om graviditetspenning, om hur du fyller i underlaget och om vem som gör vad.

Nav Utlåtande för bilstöd Actions
Loading...

Utlåtande för bilstöd

Information för dig som har en patient med funktionsnedsättning vars föräldrar ska ska ansöka om bilstöd, om hur du fyller i läkarutlåtandet och om vem som gör vad.

Nav Utlåtande för assistansersättning Actions
Loading...

Utlåtande för assistansersättning

Information för dig som har en patient med funktionsnedsättning vars föräldrar ska ska ansöka om assistansersättning, om hur du fyller i läkarutlåtandet och om vem som gör vad.