Sjukanmälan

Steg 1 av 2 - Sjukanmälan

Här anmäler du dig till Försäkringskassan att du är sjuk.

Om du är anställd och får sjuklön från din arbetsgivare är det arbetsgivaren som ska göra anmälan till Försäkringskassan. Gäller det dig, tryck på "Avbryt".


Ex.  ååååmmdd-xxxx

Välj det alternativ som motsvarar din situation

Anställd utan sjuklön, uppdragstagare
Egenföretagare
Deltar i arbetsmarknadspolitiskt program (har aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning)
Arbetssökande
Föräldraledig
Studerar och arbetar samtidigt som studierna
Studerar med studiemedel
Deltar i rehabiliteringsåtgärd (har rehabiliteringsersättning)
Har tidigare haft tidsbegränsad sjukersättning och har ingen/låg sjukpenninggrundande inkomst (sjukpenning i särskilda fall)