Beställning av Europeiskt sjukförsäkringskort

Steg 1 av 3

Här beställer du det Europeiska Sjukförsäkringskortet som ger dig rätt till sjukvård i andra EU/EES-länder (se förteckning nedan). Kortet är giltigt i 3 år.

När du fyllt i uppgifterna och gjort beställningen kommer kortet att skickas hem till dig.


Ex.  ååååmmdd-xxxx

Kortet är giltigt i följande länder:
Norge, Danmark, Finland, Island,
Estland, Lettland, Litauen,
Storbritannien, Irland, Tyskland, Polen,
Belgien, Nederländerna, Luxemburg,
Frankrike, Schweiz, Österrike,
Liechtenstein, Italien, Grekland,
Spanien, Portugal, Ungern, Tjeckien,
Slovakien, Slovenien, Cypern, Malta,
Bulgarien, Rumänien, Kroatien.