Anmäl föräldrapenning

Här kan du anmäla att du vill ha föräldrapenning. Dagarna kan normalt tas ut tills barnet har fyllt 8 år eller avslutat första klass i skolan. För dubbeldagar är det barnets ettårsdag som gäller. För barn födda eller adopterade fr.o.m. 2014 gäller särskilda regler.

(ååååmmdd-xxxx)
(ååååmmdd-xxxx)
Anmälningsdatum: 2017-02-28
Hur kommer du att ansöka om ersättning?


Föräldrapenning dubbeldagar
Du kan ta ut föräldrapenning samtidigt med den andra föräldern tills barnet fyller 1 år. Det kallas dubbeldagar.
Om ni har adopterat barnet kan ni ta ut dubbeldagar tills det har gått 1 år sedan ni fick barnet i er vård.
Här kan du anmäla att den andra föräldern också vill ta ut föräldrapenning för samma barn.