Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Incident med felaktigt använda patientuppgifter och tandvårdsbidrag utbetalade på felaktiga grunder

Försäkrings­kassan lämnar nedanstående information på grund av en händelse som innebär att person­uppgifter har använts på ett otillbörligt sätt. Informationen lämnas utifrån skyldigheten i dataskydds­förordningen artikel 34.

Detta har hänt

Två tandvårds­företag i Stockholm har i strid med reglerna hämtat ut patient­uppgifter ur systemet för det statliga tandvårds­stödet. De har också kvitterat ut tandvårds­bidrag för behandlingar som aldrig har genomförts. Detta har pågått mellan 2019 och 2022.

Så har patienter drabbats

Sekretess­belagda uppgifter har hämtats ur systemet och vissa personer har drabbats ekonomiskt i de fall deras tandvårds­bidrag har kvitterats ut på otillåtna grunder och de sedan har besökt en annan tandläkare och fått behandling. Då har de inte kunnat nyttja sitt tandvårds­stöd utan de har fått betala hela kostnaden för behandlingen. Det handlar om mellan 300 och 1 800 kronor som de betalat som kunde ha täckts av tandvårds­bidraget. Försäkringskassan har skickat brev med information om det som inträffat till de som drabbats ekonomiskt.

Det här har Försäkringskassan gjort

Försäkrings­kassan har avanslutit vårdgivarna från tandvårds­systemet och anmält dem till polisen och Integritetsskydds­myndigheten. Försäkringskassan jobbar med att utveckla våra system för att förhindra att den här typen av incidenter inträffar igen. Polisutredning pågår och tandvårds­företagarna har häktats.

Senast uppdaterad