Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

"Livräntan ger mig ekonomisk trygghet"

Fredrikas ryggbesvär gjorde att hon var tvungen att byta arbete, och då blev hennes inkomst lägre. Eftersom Fredrika ansåg att ryggbesvären orsakats av hennes arbete som sjuksköterska ansökte hon om livränta från Försäkringskassan.

– Livräntan har gett mig en ekonomisk trygghet. Sedan jag blev sjuk 2017 har ekonomin varit ett ständigt orosmoment. Först fick jag lägre inkomst när jag hade sjukpenning. När jag sen lyckades hitta ett arbete jag klarade av trots mina ryggbesvär var lönen betydligt lägre än i mitt tidigare arbete, berättar Fredrika.

Ansökte för tidigt flera gånger

Om man får en arbetsskada kan man få livränta om det finns ett läkarintyg eller ett medicinskt underlag som visar att skadan kommer att påverka förmågan att arbeta och tjäna pengar under minst ett år framåt från det datum när läkaren skrev intyget eller underlaget.

Fredrika förstod först inte reglerna för när hon kunde få livränta. Hon ansökte därför flera gånger innan hon till sist beviljades livränta.

– Jag trodde att min arbetsgivare hade ansökt om ersättning för mig när de skickade in arbetsskadeanmälan. Sen fick jag veta att det krävdes att jag själv skickade in en ansökan. Men när jag skickade in min ansökan fick jag avslag. För vid den tidpunkten gick det inte att avgöra om jag skulle kunna fortsätta arbeta som sjuksköterska eller byta till något annat arbete där jag skulle kunna tjäna lika mycket.

– Först när jag fick avslag förstod jag hur reglerna fungerade, och att jag behövde avvakta med min ansökan tills jag visste mer om hur ryggbesvären skulle påverka min förmåga att arbeta och tjäna pengar.

Nytt arbete med lägre lön

– Under en ganska lång tid visste jag inte om jag skulle kunna fortsätta arbeta som sjuksköterska eller om jag skulle kunna omplaceras hos min arbetsgivare och ha kvar samma lön.

Ofta krävs både medicinsk och arbetslivsinriktad rehabilitering innan det går att bedöma hur en skada kommer att påverka förmågan att arbeta och tjäna pengar på sikt.

I ett medicinskt intyg från Fredrikas läkare i maj 2020 framgick det vilken rehabilitering som Fredrika hade fått och att hon inte skulle kunna klara tunga lyft i framtiden heller, trots den planerade fortsatta rehabiliteringen.

– Tyvärr fanns det inga arbeten hos min arbetsgivare där jag kunde behålla min lön men inte behöva lyfta tungt. Det fanns inte heller några andra arbeten som jag kunde söka utifrån min utbildning och där jag skulle kunna få lika hög lön som jag hade som sjuksköterska. Till slut fick jag ett arbete som administrativ assistent. Därför skickade jag in en ny ansökan om livränta i augusti 2020.

Fredrika fick livränta

Försäkringskassan bedömde att Fredrika skulle förlora minst en femtondel av det hon tjänade innan skadan under minst ett år fram i tiden, räknat från och med maj 2020. Hennes ryggbesvär godkändes som arbetsskada, och hon beviljades livränta från maj 2020 som täckte skillnaden mellan hennes tidigare lön som sjuksköterska och den nya lönen som administrativ assistent.

– Hela processen blev onödigt långdragen i och med alla avslag. Jag trodde ju livränta var ersättning för själva skadan och att jag därför hade rätt till den på en gång. Det var ju helt fel. Nu förstår jag att livränta är en försäkring som täcker den inkomst jag förlorar i framtiden på grund av min arbetsskada.

Bra att tänka på

1. Det är bra om du säger till din arbetsgivare att du har skadat dig i arbetet, eftersom arbetsgivaren är skyldig enligt lag att anmäla alla arbetsskador till Arbetsmiljöverket. Men en sådan anmälan är inte nödvändig för att du ska få livränta.

2. Ansök om livränta när du har ett medicinskt underlag som bland annat beskriver din rehabilitering, vilka begräsningar skadan medför och kommer att medföra minst ett år fram i tiden.

3. Försäkringskassan granskar ditt medicinska underlag och utreder om din ansökan om livränta kan god kännas. Du kan även få svara på frågor via telefon.

4. Om du har livränta och din inkomst ändras ska du anmäla det till Försäkringskassan eftersom det påverkar hur mycket livränta du kan få. Det kan till exempel vara om din arbetsförmåga förbättras och du kan arbeta mer, eller om du byter till ett arbete med högre lön.

Visste du att...

Diagrammet förklaras i närliggande brödtext.

Du kan få livränta om din lön, på grund av din arbetsskada, kommer att minska med en femtondel (1/15) eller mer under minst 1 år.

Relaterade länkar

Fördjupad information

Senast uppdaterad