Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Arbetsskadesjukpenning

Du som har en arbetsskada kan få arbetsskadesjukpenning. Det gäller om studerar, behöver avstå från arbete i förebyggande syfte eller saknar arbetstillstånd eller uppehållstillstånd. Det gäller också om du inte längre är försäkrad för sjukpenning, men arbetsskadan beror på tidigare arbete i Sverige.

Kan jag få arbetsskadesjukpenning?

 

Du kan få arbetsskadesjukpenning om du uppfyller följande villkor:

 • Du skadar dig eller blir sjuk när du utför arbetsliknande moment i samband med en utbildning, ett arbetsmarknadspolitiskt program eller en arbetslivsinriktad rehabilitering.
 • Du är fortfarande skadad eller sjuk 180 dagar efter att du skadat dig.
 • Du kan inte delta helt i utbildningen på grund av skadan eller sjukdomen. Du måste vara borta minst 25 procent av din vanliga utbildningstid för att kunna få arbetskadesjukpenning.

 

Du kan få arbetsskadesjukpenning om du arbetar i Sverige men behöver avstå från arbete med minst 25 procent på grund av skadan eller sjukdomen.

 

Du kan få arbetsskadesjukpenning om du uppfyller följande villkor:

 • Du helt eller delvis har avstått från att arbeta på grund av att Försäkringskassan har uppmanat dig att avstå, eller på grund av att du har kommit överens med oss om att göra det.
 • Du är borta minst 25 procent av din vanliga arbetstid.
 • Du inte kan få något annat arbete av din arbetsgivare under tiden som du avstår från att arbeta, och arbetsgivaren ersätter dig inte för den inkomsten som du förlorar.

 

Du kan få arbetsskadesjukpenning om du tidigare arbetat i Sverige, men inte längre är försäkrad för sjukpenning. Din arbetsskada ska då bero på det arbete du tidigare hade i Sverige.

Hur ansöker jag?

1. Skicka in ett brev till Försäkringskassan

I brevet behöver du ange följande:

 • Att du ansöker om arbetsskadesjukpenning.
 • Att du har låg inkomst, studerar eller har avstått från att arbeta eftersom du blivit uppmanad att göra det.
 • Vilken skada eller sjukdom som du anser är en arbetsskada och som gör att du inte kan arbeta.
 • I vilket arbete, under vilka studier eller i vilket arbetsmarknadspolitiskt program skadan uppkom, och vad du gjorde när skadan uppkom.

Du som uppmanats att helt eller delvis avstå från att arbeta behöver också ange:

 • Vilken skada eller sjukdom ditt arbete riskerar att orsaka eller försämra.
 • Om du behöver avstå helt eller delvis från att arbeta, eller om du i stället kan arbeta med något annat med lägre lön.

Märk brevet med ditt namn och personnummer.

Skicka det till:

Försäkringskassans inläsningscentral
839 88 Östersund

2. Du får ett bekräftelsebrev

När ansökan kommer in får du ett brev om att vi tagit emot din ansökan.

3. En handläggare kontaktar dig

En handläggare kontaktar dig när utredningen påbörjas.

4. Du får ett beslut

Vårt mål är att du ska få ett beslut inom tre månader från att utredningen påbörjats. Just nu har vi långa handläggningstider, vilket innebär att det kan ta längre tid.

Hjälp oss göra vår webbplats bättre

Svara på enkäten och berätta vad du tycker om webbplatsen.

Till enkäten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor och svar

 • Nej, det gäller bara vissa utbildningar och bara om du skadar dig när du gör något som liknar sådant som man gör när man arbetar. Det gäller bara om du går

  • yrkesutbildning eller förberedande yrkesutbildning efter att du har gått ut grundskolan
  • årskurs 7 eller högre årskurs i grundskolan
  • särskolans yrkesinriktade program
  • gymnasieskolan eller motsvarande utbildning.

  Du kan i vissa fall också få arbetsskadesjukpenning för studerande om du skadar dig i eller i anslutning till vissa arbetsmarknadspolitiska program, när du arbetstränar, arbetsprövar eller deltar i arbetslivsinriktad rehabilitering.

  Möjligheten att få ersättning beror alltså mycket på din situation och vilken sorts utbildning eller program du skadat dig i. Kontakta kundcenter på 0771‑524 524 för att få veta vad som gäller för dig.

 • Nej. Det beror på att vi bara får utreda om det är en arbetsskada om du uppfyller villkoren för att ha rätt till ersättning för din arbetsskada från Försäkringskassan. Det står i lagen.

 • Det är bra om du säger till den som har ansvaret för utbildningen eller åtgärden att du har skadat dig i arbetet, eftersom de är skyldiga enligt lag att anmäla arbetsskador till både Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket. Men en sådan anmälan är inte nödvändig för att du ska få ersättning.

 • Ja, om du får livränta och har fler än två karensavdrag kan du ansöka om ersättning för ytterligare dagar.

  Du behöver också kunna visa du haft karensavdrag och att sjukfrånvaron beror på arbetsskadan.

  Att du haft karensavdrag kan du till exempel styrka genom ett lönebesked med specifikation för löneavdraget. För att kunna visa vilken sjukdom eller diagnos som sjukfrånvaron beror på kan du styrka det med till exempel ett läkarintyg, men också andra medicinska underlag kan accepteras om det framgår av dem att det är arbetsskadan som orsakat sjukfrånvaron.

 • Ring Kundcenter på 0771‑524 524 om du vill veta hur arbetsskadesjukpenning beräknas.

Senast uppdaterad