Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Närståendepenning för föräldralediga

Om du har en närstående med en livshotande sjukdom kan du ha rätt till närståendepenning.

Vem räknas som närstående?

En närstående är någon som du har en nära relation till, till exempel en familjemedlem, släkting, vän eller granne.

Vad räknas som livshotande sjukdom?

En sjukdom räknas som livshotande när det finns en risk att personen inte överlever. Risken ska finnas på kort sikt. En sjukdom som kan vara livshotande på lång sikt räknas inte, utan risken ska gälla den närmaste tiden.

Vem kan få närståendepenning?

Du kan få närståendepenning om samtliga nedanstående kriterier är uppfyllda.

  • din närstående har en livshotande sjukdom
  • din närstående samtycker till att du stödjer genom att vara med på sjukhuset eller hemma
  • du har ansökt om föräldrapenning innan du vårdar en närstående
  • du och din närstående är försäkrade i Sverige
  • du och din närstående är i Sverige eller annat land inom EU eller EES.

Både du och den person du vårdar måste vara försäkrade i Sverige. Man är i regel försäkrad i Sverige om man bor och arbetar här. Om man bor eller arbetar i olika länder kan det finnas undantag, liksom om man nyligen flyttat hit.

Försäkrad i Sverige

Vad behöver man göra?

Din uppgift är att vara nära den som är sjuk och ge stöd. Det är alltså inte att hjälpa vårdpersonalen med det praktiska arbetet.

Hur stor är ersättningen?

Du får normalt knappt 80 procent av din vanliga inkomst, men det finns en maxgräns för hur mycket pengar du kan få.

Så ansöker du om närståendepenning

1. Ansök

Ansök på Mina sidor.

Din ansökan behöver komma in till Försäkringskassan inom tre månader från den första dagen du begär ersättning för.

2. Ändra din ansökan om föräldrapenning

Logga in på Mina sidor och ta bort de dagar du har ansökt om föräldrapenning för, från och med dagen när du börjat vårda din närstående. Du kan ta bort fler dagar senare om du inte vet nu hur länge du kommer att vårda din närstående.

3. Få ett läkarutlåtande

Du ska be den närståendes läkare skriva ett läkarutlåtande som du bifogar digitalt tillsammans med din ansökan. Om ni är flera som ska turas om att vårda er närstående måste samtliga av er skicka in ett eget läkarutlåtande. Läkarutlåtandet för närståendepenning ska beskriva den närståendes nuvarande hälsotillstånd. Det finns ingen exakt gräns för hur gammalt ett läkarutlåtande får vara, men det måste ge en bild av den aktuella situationen. Om uppgifterna bedöms ligga för långt tillbaka i tiden kan vi behöva begära in ett nytt intyg med aktuella uppgifter.

4. Samtycke

När du ansöker om närståendepenning behöver personen som är sjuk ge sitt samtycke genom att fylla i blanketten 7468 Samtycke för närståendepenning. Om din närstående inte kan ge sitt samtycke är det viktigt att läkaren skriver det i läkarutlåtandet. Blanketten skickar du in digitalt tillsammans med din ansökan

7468 Samtycke för närståendepenning Pdf, 702 kB, öppnas i nytt fönster.

5. Bifoga digitala kopior

Efter att du har signerat din ansökan ska du bifoga digitala kopior av läkarutlåtandet och samtyckesblanketten. Du kan ta ett foto av dokumenten och bifoga bilderna på Mina sidor. Det går också bra att bifoga skannade kopior.

Om du inte kan göra digitala kopior ska du skicka dina dokument till:

Försäkringskassans inläsningscentral
839 88 Östersund

6. Utbetalning

Från att din ansökan kommer in tar det normalt 30 dagar att handlägga ditt ärende. Om vi behöver fler uppgifter kan det ta längre tid. Just nu har vi längre handläggningstider, därför kan det dröja längre innan du får beslut.

Utbetalningen har inte ett fast datum utan kommer så fort vi är färdiga med handläggningen. Under Utbetalningar på Mina sidor kan du se din utbetalning en bankdag innan pengarna kommer.

Frågor och svar

  • Du kan byta ut föräldrapenning mot närståendepenning om du återtar ett befintligt anspråk på föräldrapenning för respektive dag som inte redan är utbetald.

  • Ja, flera personer kan turas om att vara hos den som är sjuk och få ersättning för olika dagar eller olika delar av dagen. Men närståendepenning kan inte betalas ut till flera personer för samma tid.

  • Om du är den enda som vårdar den sjuke kan du få 100 dagar med närståendepenning. Är ni fler personer som vårdar så delar ni på de 100 dagarna. Dagarna är alltså kopplade till den som är sjuk, inte till dig som vårdar.

  • Ja, förutom hel närståendepenning kan du få tre fjärdedels, halv eller en fjärdedels ersättning.

  • Lämna in en till ansökan om närståendepenning där du skriver in de nya dagarna.

Relaterade länkar

Är du inte föräldraledig?

Senast uppdaterad