Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Eva vill prova att arbeta med sjukersättning

Eva har rätt att arbeta med steglös avräkning. Samtidigt som hon ökar sin inkomst har hon fortfarande rätten kvar till sjukersättning.

– Jag har haft hel sjukersättning sedan 2003. Jag skulle vilja prova att arbeta halvtid. Samtidigt vet jag inte hur det går med min sjukdom. Kan jag testa att arbeta utan att förlora rätten till sjukersättning?– Ja, eftersom du fick sjukersättning som inte är tidsbegränsad före 1 juli 2008 har du rätt att arbeta utan att förlora rätten till sjukersättning. Det kallas att arbeta med steglös avräkning. Det innebär att du kan tjäna upp till ett fribelopp utan att storleken på din sjukersättning påverkas, och om du tjänar mer än det, räknas din sjukersättning om. De flesta tjänar på att arbeta mer än fribeloppet.

– Vad bra. Jag tänkte prova att arbeta halvtid från januari, jag får se hur jag gör med resten av året. Är det något jag behöver tänka på då?
– Viktigast är att du ansöker om steglös avräkning innan du börjar arbeta. Enklast ansöker du genom att logga in på Mina sidor. Vi räknar ut en preliminär ersättning som stäms av mot din faktiska inkomst när slutskattebeskedet kommer om två år från Skatteverket.


– Tänk på att din sjukersättning påverkas från den månad du börjar arbeta och sedan resten av året. Även om du arbetar en del av året kommer det att påverka sjukersättningen för hela året. Kontakta oss på Försäkringskassan om du vill få hjälp att beräkna din preliminära sjukersättning.

Hur mycket får Eva i sjukersättning?

Eva har en beräknad inkomst på 210 000 kronor. Eftersom hon har hel sjukersättning får hon ett fribelopp på 48 300 kronor. Reduceringsbeloppet blir då: (210 000 kronor – 48 300 kronor) / 2 = 80 850 kronor

Eva har hel sjukersättning, på ett år får hon 184 632 kronor i sjukersättning.

Genom att subtrahera reduceringsbeloppet med sjukersättningen får hon fram sin preliminära sjukersättning per år:
184 632 kronor – 80 850 kronor = 103 782 kronor per år

Från att tidigare ha haft en sjukersättning på 15 386 kronor per månad får hon istället 8 649 kronor i sjukersättning per månad.

Samtidigt får hon en lön på 17 500 kronor. Sammanlagt får hon varje månad en inkomst på 26 149 kronor.

Räkna ut din sjukersättning

Du kan använda den här formeln för att räkna ut hur din sjukersättning minskar när du arbetar, reduceringsbeloppet.
Reduceringsbeloppet = (din beräknade inkomst – fribeloppet) dividerat med två.

Hur mycket får jag tjäna som mest?

  • 48 300 kronor vid hel sjukersättning
  • 125 580 kronor vid tre fjärdedels sjukersättning
  • 173 880 kronor vid två tredjedels sjukersättning
  • 202 860 kronor vid halv sjukersättning
  • 280 140 kronor vid en fjärdedels sjukersättning.

Du får fram din nya sjukersättning genom att ta nuvarande sjukersättning minus reduceringsbeloppet.

Informationen är inte anpassad efter personliga förutsättningar. Beloppen gäller under förutsättning att du även uppfyller övriga villkor för ersättningen. Alla summor visar beloppen före skatt. Kontakta oss på Försäkringskassan om du vill veta vad som gäller för dig.

Senast uppdaterad